Sestanek županov občin, ki so nastale iz nekdanje
vodoravna delilna črta
15.4.2002

Na sestanku županov občin, ki so nastale iz nekdanje občine Maribor, in poslancev o kulturi, zdravstvu ter igralništvu: Obveznosti naj bodo natančno določene z zakonom

Danes se je mariborski župan Boris Sovič s sodelavci sestal z župani iz občin iz območja nekdanjega Maribora (prisotnih je bilo 8 županov) ter s poslanci (prisotni so bili 4 poslanci) iz širšega območja Maribora. Župani in poslanci so se na sestanku pogovarjali o nedavno objavljenem predlogu Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ki je pripravljen za prvo obravnavo v državnem zboru Republike Slovenije in je bil 19. marca objavljen v Poročevalcu. Župani so se strinjali, da bi bilo moč prenesti dodatne obveznosti za financiranje javnih zavodov s področja kulture, če bodo v enakem obsegu zagotovljena dodatna sredstva. Iz tega razloga bi moral že biti pripravljen zakon o spremembi zakona o financiranju občin, ki bi to urejal. Splošna ocena je bila, da je predlog zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture dobro napisan, da pa bi bilo potrebno preoblikovati njegove začetne in končne določbe tako, da bi bili roki realistično zastavljeni, da bi bil pred njegovim sprejetjem znan tudi Zakon o financiranju, ter da bi zakon natančno in transparentno določil obveznosti, ki iz njega izhajajo. Prisotni poslanci in župani so se pogovarjali tudi o potrebnih investicijah v zobozdravstvene ambulante v Svetozarevski ulici ter o tem, da je v obstoječi stavbi nujno zamenjati dotrajana okna ter obnoviti fasado. Večinsko so podprli zagotovitev dodatnih sredstev za celovito obnovo specialističnih zobozdravstvenih ambulant. Ob koncu je tekla beseda še o koncesijskih dajatvah iger na srečo, za katera dogovor o delitvi ostaja enak kot v letu 2001.


vodoravna delilna črta