Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del območja PPE Te-2 C v Mariboru
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1. Javno naznanilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2. Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  3. Ureditvena situacija
vodoravna delilna črta