Javni projektni dvostopenjski urbanistično - krajinskoarhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU
vodoravna delilna črta

Javni projektni dvostopenjski urbanistično - krajinskoarhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU
 
Predmet natečaja:
Mestna občina Maribor si na območju Pekrskega potoka ob naseljih Nova vas 1, Nova vas 2, Borova vas in Borštnikova ulica, že več desetletij prizadeva izvesti parkovno ureditev, vključujoč sprehajalno pot in kolesarsko stezo ter lokalno spremljajoče športno rekreacijske površine. V ta namen se je občina odločila, da v sodelovanju z  Društvom arhitektov Maribor, razpiše dvostopenjski javni krajinski arhitekturno-urbanistični natečaj za ureditev parka ob Pekrskem potoku. Mestna občina Maribor želi z razpisom natečaja pridobiti strokovno najprimernejšoo rešitev s poudarkom na rešitvah parkovne ureditve linearne povezave prostora ob Pekrskem potoku ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površin.
Cilj anketnega in projektnega dvostopenjskega natečaja je pridobiti najprimernejšo strokovno rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije za izvedbo LINIJSKEGA PARKA OB PEKRSKEM POTOKU.
Cilj načrtovanja je ustvariti linearno parkovno površino ob Pekrskem potoku, na katero se smiselno navezujejo prečne poteze, ki povezujejo oba bregova potoka in se navezujejo na bližnje urbane površine, kmetijske površine in bolj naravno zaledje.
 
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR
Rok oddaje:
prva stopnja: 17.10.2018
druga stopnja: 23.11.2018

 

Skladno s pobudo, prejeto preko Portala JN, se je razpisovalec po posvetovanju z organizatorjem natečaja odločil, da natečajne roke podaljša, in sicer:
oddaja prve stopnje: 24.10.2018 do 15h
oddaja druge stopnje: 26.11.2018 do 15h

 
Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:
Prva nagrada                       8.000,00 EUR
Druga nagrada                    5.000,00 EUR
Tretja nagrada                     3.000,00 EUR
Odkup (2x)                           1.500,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.000,00 EUR
 
Razpisani odškodninski sklad:
10 odškodnin po 600 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
 
Dodatne informacije in vprašanja:
Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniku posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil tako, da izberejo možnost »Pošlji vprašanja naročniku«.
Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z roki določenimi v razpisnih pogojih.
 
Dokumentacija (natečajni pogoji, natečajna naloga, natečajne podloge in priloge) je dostopna na:
uporabniško ime: gost
geslo: gost


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  A_natecajni pogoji_Pekrski potok
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek B_natecajna naloga_Pekrski potok
vodoravna delilna črta