Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del območja Pobrežje 10 S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  CXIV. div.
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Komunala 4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Predlagana ureditev 2
vodoravna delilna črta