Odpiramo fejs(t)spejs Tkalka 20.9.2018 ob 15. uri
vodoravna delilna črta

 

Projekt New Generation Skills oz. Kompetence nove generacije, ki predstavljajo potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podravju. Poteka traja 2017 do junija 2019. Je sofinanciran s Programa Interreg Podonavje. Projektni partnerji so poleg Slovenije še Madžarska, Avstrija, Romunija, Bolgarija, Češka, Srbija. Mestna občina Maribor je partner v projektu in ga izvaja skupaj s Fundacijo PRIZMA, ki je strokovni partner projekta. Celoten projekt je vreden malo več kot 2.100.000 EUR, od tega je delež  MOM  okoli 136.300 EUR.
S projektom želimo povezati obstoječe institucije javne uprave, izobraževalne institucije, gospodarstvo in civilno družbo, da bi oblikovali ekosistem, ki bo spodbujal družbeno inoviranje, podjetništvo, socialno podjetništvo in zaposlovanje mladih ter s tem omogočiti celovito podporo mladim pri razvoju in realizaciji podjetniških idej.
Namen projekta je vzpostaviti prostor za mlade, ki smo ga imenovali družbeno inovacijski laboratorij, kjer se bodo povezovali in ustvarjali na področju družbenega inoviranja.
 


vodoravna delilna črta