MO Maribor objavila razpis za sofinanciranje športnih dogodkov in prireditev v letu 2018 - 5.9.2018
vodoravna delilna črta

V SKLOPU PROJEKTA MARIBOR – EVROPSKO MESTO ŠPORTA 2018 OBJAVLJEN RAZPIS V VREDNOSTI 25.000 EUR ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DOGODKOV IN PRIREDITEV V LETU 2018

 

 

Mestna občina Maribor, ki se letos ponaša z nazivom Evropsko mesto športa 2018,  bo prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje sofinancirala prireditve in dogodke v višini 500 EUR. Na voljo je 25.000 EUR sredstev, ki se bodo razdeljevala po sistemu pravočasno prijetih popolnih prijav. Razpis se prične z dnevom objave in poteče 20. 9. 2018.

 

 

(Maribor, 5. september 2018) Naziv Maribor – Evropsko mesto športa 2018 je naziv, ki ga je mesto pridobilo na podlagi vlaganja v športno infrastrukturo, povečanja športnega turizma in aktivnega športnega dogajanja, ki ga skozi vsa leta izvajajo športna društva, zveze in posamezna podjetja. Zavedamo se, da je organizacija športnih prireditev in dogodkov velik finančni zalogaj, ki marsikateremu izvajalcu predstavlja izziv pri organizaciji. Prav zato smo si v programu projekta Evropsko mesto športa zastavili cilj, da del sredstev namenimo sofinanciranju dogodkov in prireditev, ki so se že oz. se bodo organizirale v MO Maribor v letu 2018.

 

 

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je ob najavi razpisa poudaril, »da želimo ob vsakoletnem povečanju vlaganja sredstev v športno infrastrukturo, letos je za to namenjenih 7,9 mio EUR, povečati višino sredstev tudi za programe izvajalcev letnega programa športa.  Z objavo dodatnega programskega razpisa, ko nosimo naziv Evropsko mesto športa, bomo tako prijavitelje delno razbremenili stroškov organizacije in jih spodbudili k izvedbi še kakšnega športnega dogodka v letu 2018. Maribor ima izjemno veliko aktivnih organizatorjev športnih prireditev katerim gre zahvala, da smo Mariborčani nad evropskim povprečjem športno aktivnih občanov.«

 

 

Obravnava, vrednotenje in izbor športnih programov

 

-          Komisija bo vlagateljem, ki bodo vložili pravočasno in popolno vlogo za posamezno prireditev in bo izpolnjevala vse pogoje tega razpisa, izbrala kot ustrezno in bo sofinancirana v višini 500 EUR.

 

-          Komisija bo obravnavala kot ustrezne le programe oz. športne prireditve:

 

1.       ki so bile oz. bodo v celoti izvedene v Mestni občini Maribor;

 

2.       ki se ne izvajajo v sklopu nacionalnih ligaških in pokalnih tekmovanj;

 

3.       ki so lokalnega, nacionalnega ali mednarodnega pomena;

 

4.       ki niso bile sofinancirane s strani Mestne občine Maribor v letu 2018 (bodisi kot samostojne prireditve ali v sklopu);

 

5.       ki imajo zaključeno finančno konstrukcijo, kar pomeni, da ima vlagatelj za prijavljeno prireditev zagotovljene finančne vire;

 

6.       katere neposredni stroški presegajo vrednost 2.000 EUR.

 

 

Komisija bo razdeljevala razpisana sredstva po vrstnem redu prispetja popolnih vlog vlagateljem, katerih prireditve so izbrane kot ustrezne do dokončne razdelitve razpisanih sredstev.

 

 

Besedilo JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2018 se skupaj z vsemi obrazci in dokumentacijo nahaja med novicami na spletni strani www.mariborsport.si in www.maribor.si.

 

 

K prijavi vabimo vse izvajalce letnega programa športa v MO Maribor.

 

 

Odnosi z javnostmi

 

MO Maribor

 

 


vodoravna delilna črta