Evropski teden mobilnosti 2018
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor tudi letos sodeluje v akciji Evropski teden mobilnosti, ki je mednarodna kampanja spodbujanja lokalnih skupnosti k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti. S takim načinom mobilnosti želimo prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa, izboljšanju zdravja, kakovosti bivanja in ohranjanja okolja. Spodbuja se razvoj mest po meri pešcev in kolesarjev ter s prikazom različnih dogodkov omogoča občanom doživljanje  mesta v malce drugačnih okoliščinah.
Prireditev je tudi priložnost pokazati javnosti, kaj vse je bilo narejeno na področju trajnostne mobilnosti, predstavijo se programi in ukrepi s tega področja ter organizacije, ki ukrepe izvajajo.
 
Ministrstvo za okolje in prostor je letos razpisalo dodatna sredstva v okviru Sklada za podnebne spremembe, na katerega se je prijavil Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave s programom "Skupaj spreminjamo prometne navade". V ta namen so bila dodeljena določena sredstva za izvajanje programov kot so Parkirni dan, Pešbus in V službo brez avtomobila.
 
Letošnji ETM pod sloganom: "ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ" bo potekal na Trgu svobode ter nekaterih drugih prizoriščih. Vsak dan bo odražal drugo tematiko, in sicer kot promocija električnih vozil (osebno vozilo, avtobus, formula, kolesa), promocija mestnega potniškega prometa, trajnostna mobilnost in invalidi, trajnostna mobilnost za aktivno in zdravo staranje, zelena parkirišča, v šolo s kolesom, športne in zabavne aktivnosti za vrtce, učence, dijake in študente in promocija zdravega načina življenja.
 
Program je objavljen na spodnji povezavi:


vodoravna delilna črta