Varnost na cesti ob začetku novega šolskega leta
vodoravna delilna črta

.
Za boljšo varnost bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v prvih dveh tednih šolskega pouka poskrbel, da bo na ključnih izpostavljenih mestih v okolici šol organizirano varovanje otrok na šolskih poteh. Otroke na šolskih poteh bodo spremljali delavci Policije, redarji Medobčinskega redarstva, člani ZŠAM Certus Maribor, gasilci prostovoljnih gasilskih društev in člani Komisije za akcije pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter delavci Policije bodo sodelovali na roditeljskih sestankih staršev prvošolcev.
 
Za dodatno opozarjanje voznikov na nevarnejša mesta, kjer učenci v večjem številu hodijo v šolo, bodo stale dodatne opozorilne table ŠOLSKA POT in triopan prometni znaki ''Šolska pot''. Opozorilne table in triopan prometni znaki bodo na dogovorjenih lokacijah stali prvi mesec šolskega pouka. Na dodatno previdnost bodo v septembru vozniki opozorjeni tudi s transparenti ŠOLSKA POT, ki bodo izobešeni na sedmih različnih lokacijah (Titova cesta - pri Europarku, Šentiljska c., Obrežna ulica  - na obeh straneh nadvoza, Kamnica, Limbuška cesta v Laznici, Dupleška c. v Brezju in pri Malečniškem mostu).
 
Mariborsko redarstvo bo v prvih dveh tednih meseca septembra 2018, od 3. 9. 2018 pa do 14. 9. 2018, izvedlo preventivno akcijo Varna šolska pot. Ob tem bodo redarji poskrbeli za preventivne dejavnosti v bližini osnovnih šol. Akcije so bodo izvajale v jutranjem času, od 7.00 do 9.00 in v popoldanskem času, od 12.00 do 15.00.
 
V času izvajanja preventivnih akciji je prioriteta na skrbi za pretočen, varen in neoviran promet  v okolici osnovnih šol, skrb za varovanje otrok v prometu ter preprečevanje in tudi sankcioniranje kršiteljev določil, predvsem:
-        33. člen ZPrCP (varnostni pas),
-        35. člen ZPrCP (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila),
-        7. člen ZPrCP (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),
-        39. člen ZOUTPI (prepoved kajenja v vozilu ob navzočnosti mladoletnih oseb)

ter drugih določil iz pristojnosti občinskega redarstva.


vodoravna delilna črta