OBVOZI - Železniški podvoz pod Ljubljansko ulico - 20.8.2018
vodoravna delilna črta

.
Podjetje Nigrad d.d. bo v ponedeljek 20. avgusta zaprlo območje Ljubljanske ulice in uredilo obvoze. Z 20. avgustom bodo obvozi veljali za motorna vozila, medtem ko bo prehod čez železniško progo za pešce in kolesarje omogočen predvidoma do začetka septembra, ko bodo preusmerjeni na nivojski prehod.
 
Zapore bodo pri križišču Ulice Moše Pijada in Ljubljanske ulice (križišče, kjer je garažna hiša) in pri krožišču ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice (do križišča Jezdarske in Ljubljanske ulice dovoljeno samo za lokalni promet). Na tej dolžini Ljubljanske ulice, torej od garažne hiše do križišča z Jezdarsko ulico, bo veljala popolna zapora. Zapora bo prav tako pri križišču Gorkega ulice in Jezdarske ulice. Prav tako bodo na teh relacijah veljale spremenjene trase mestnega avtobusnega prometa in sicer linij 1, 2, 17 in 21.
 
Dela bodo potekala predvidoma 16 mesecev, v tem času pa bo veljala popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico in popolna zapora priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico.
 
Prosimo za upoštevanje naslednjih sprememb prometnega režima:
•        Obvoz IZ SMERI JUGOZAHODA v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po ulicah Gorkega in Moša Pijade.
•        Obvoz IZ SMERI JUGOVZHODA v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po Titovi cesti.
•        Obvoz IZ SMERI SEVEROVZHODA v smeri UKC Maribor bo potekal po Pobreški cesti.
•        Začasen nivojski prehod oziroma obvoz do UKC Maribor čez železniško progo bo mogoč samo za kolesarje in pešce med Žitno in Pupinovo ulico.
•        Dostop do Oddelka za psihiatrijo, Doma Lizike Jančar in dveh stanovanjskih objektov za motorna vozila in kolesarje bo mogoč po začasni dostopni cesti samo iz križišča Ljubljanske ulice in Jezdarske ulice.
•        Dostop za pešce do Doma Lizike Jančar bo potekal čez Magdalenski park preko križišča Ljubljanske in Jezdarske ulice.
•        Parkirni hiši ob UKC Maribor poslujeta NEMOTENO.
 
  • Do dokončanja gradbenih del ne bodo obratovala postajališča:
1.       Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« v mesto,
2.       Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« iz mesta,
3.       postajališče »Magdalenski park«,
4.       postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« v mesto,
5.       postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« iz mesta.
 
-          Postajališče »Maribor - UKC« obratuje za vse linije nemoteno.
-          Linija 1 »Tezno«, bo preusmerjena na Titovo cesto do Europarka in naprej na Pobreško cesto v in iz smeri mesta, nadomestna postajališča so »Magdalena« na Pobreški cesti v in iz mesta.
-          Linija 2 »Betnavska«, v smeri mesta vozi od križišča z Betnavsko cesto/Ul. Pariške komune na Gorkega ulico, ne uporablja postajališč »Betnavska – Žolgarjeva« v in iz mesta, nadomestno postajališče je postajališče in »Gorkega – Preradovičeva« v smeri mesta in »Gorkega ulica« v smeri iz mesta.
-          Za linijo 17 »Studenci – Ribniško selo« ne obratujejo postajališči »Ul. Pariške komune« in »Magdalenski park«, v smeri iz mesta se uporablja postajališče »Tabor« (namesto postajališča »Magdalenski park«), pot nadaljuje v smeri Gorkega ulice in naprej po obstoječi trasi, za smer v mesto ne vozi po Ulici Pariške komune, vozi po Gorkega ulici.
-          Linija 21 »Ljubljanska«, v smeri mesta vozi od krožišča z Ul. Pariške komune do križišča z Gorkega ulico in naprej v mesto do postajališča »Maribor - UKC«, linija po novem uporablja postajališči »Ulica Pariške komune«, v smeri iz mesta uporablja postajališče »Tabor« namesto »Magdalenski park«.
 
Na območju obvozov se že zdaj nahajajo oglasne vitrine, na katerih obveščamo voznike in pešce o obvozih v času gradnje. Prav tako smo za potrebe obveščanja javnosti razdelili več tisoč letakov z opisom obvozov in spremembami linij JPP v času gradnje.
 
Investicijski projekt zasleduje družbene učinke, ki so razbremenitev cestnega prometa ter s tem preprečevanje gneče ter prometnih zamaškov, pozitiven vpliv na počutje prebivalcev z vidika razbremenitve prometa, urejena cestna in železniška infrastruktura v MOM in zmanjšanje hrupa in emisij izpušnih plinov.
 
Elaborat obvozov v času gradnje zagotavlja, da sama sprememba prometnega režima ne bo drastično vplivala na čas potovanja. Voznike osebnih vozil, kolesarje in pešce naprošamo za strpnost, za pravočasno načrtovanje potovanj v bližini območja obvozov ter upoštevanje prometne signalizacije.
 


vodoravna delilna črta