Stališča do podanih pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za urbani center Tezno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Stališča do pripomb
vodoravna delilna črta