Razvoj in zaščita Pohorja
vodoravna delilna črta
18.1.2002

Odzivi na trditve in skrb Foruma za Pohorje, objavljene v sredini izdaji Večera.

Zavod za varstvo okolja mestne občine Maribor že tretje leto vodi projekt sodelovanja z nevladnimi okoljskimi organizacijami. Obveze projekta izhajajo iz Aalborške deklaracije, ki jo je podpisal mestni svet mestne občine Maribor, iz Arhurške deklaracije, ki je v fazi sprejemanja v državnem zboru in iz Zakona o varstvu okolja iz leta 1993. Zavod za varstvo okolja se z okoljskimi nevladnimi organizacijami srečuje na delovnih sestankih, kjer se dogovarjajo za vsebine aktivnosti v tekočem letu, ki bi bile v podporo tudi Lokalni agendi 21 – Program varstva okolja za Maribor.

Na delovni sestanek 15. januarja 2002 internega značaja so bili povabljeni predstavniki nevladnih organizacij - Forum za Pohorje, Lovska družina Radvanje, Podravsko društvo gozdarjev ter Zavod za varstvo kulturne dediščine (sicer vladna organizacija, povabljena zaradi strokovne koordinacije). Cilj sestanka je bil dogovarjanje dela v letu 2002, saj je proračun mestne občine Maribor sprejet. Predstavniki Zavoda za varstvo okolja niso izjavili, kot je navedeno v članku, da so župani vse prepogosto pod pritiskom lokalnih poslovnih interesov, ki niso nujno v skladu s trajnostnim razvojem okolja.

Trditev članov Foruma za Pohorje, da naj bi elektriko za nočno osvetlitev smučišč plačevala mestna občina z denarjem za javno razsvetljavo, ni resnična; razsvetljava na snežnem stadionu v Mariboru ni priključena na javno razsvetljavo.

Tudi predstavniki smučarskega kluba Branik trditve Foruma za Pohorje o tem, da so premalo skrbni, zavračajo. O tem, da za kompaktno zasneževanje, pri katerem se uporabljata samo voda in mraz, ni škodljivo, obstajajo študije. Snežni cement, o katerem se govori, ne obstaja, obstajajo pa dodatki za utrjevanje snega (gnojilo), ki se uporabljajo samo ob slabih vremenskih pogojih za utrjevanje tekmovalnih prog za izvedbo vrhunskih tekmovanj. Za to utrjevanje se uporablja mednarodno priznan preparat PTX, ki je ekološko neoporečen, in katerega uporabo je predpisala mednarodna smučarska organizacija (FIS). Na Pohorju so količine PTX v eni zimski sezoni dosti manjše kot pri posipavanju 1 ha kmetijskega zemljišča.

Mestna občina Maribor podpira, v letu gora smo to še posebej poudarili, varovanje občutljivih ekosistemov v gorskem svetu in sonaravni razvoj. Zato je občina tudi pobudnik povezovanja vseh občin z območja Pohorja in zainteresirana za čimprejšnjo ustanovitev regijskega parka Pohorje. Hkrati občina tudi podpira trajnostno naravnane razvojne projekte, tudi s področja zimsko-športnega turizma, infrastrukturnih povezav in razvoja gospodarstva.


vodoravna delilna črta