Država naj ali kupi letališče ali omogoči, da to s
vodoravna delilna črta
18.1.2002

Ponovno neuspela javna dražba za prodajo stečajnega dolžnika terja odločitev države.

V torek, 15. januarja 2002, je bila ponovno prestavljena javna dražba za prodajo stečajnega dolžnika Aerodrom Maribor d.o.o. kot pravne osebe kljub temu, da je prišlo do vplačila zahtevane varščine in izraženega realnega interesa za nakup in bi do prodaje letališča lahko prišlo. Republika Slovenija je po zakonitem zastopniku Državnem pravobranilcu Ljubljana, izpostava Maribor, zahtevala izločitev dela nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika in začasno odredbo na tem premoženju.

Na javni dražbi za prodajo Aerodroma Maribor d.d. v stečaju v torek se je upravičeno pričakovala prodaja družbe in s tem zaključek stečajnega postopka, poplačilo upnikov – zlasti delavcev in nadaljevanje oziroma razvoj letališke dejavnosti z novim lastnikom.

S tem, ko je bila prekinjena dražba, se je podaljšala agonija družbe Aerodrom Maribor. Še posebej bi izpostavili škodo, ki jo je s preprečitvijo dražbe povzročila vsem upnikom - zlasti delavcem, saj bi le-ti imeli 100% poravnane terjatve že s prodajo stečajnega dolžnika po izklicni ceni.

Vlada, oz. pristojno ministrstvo je imelo možnost, da podjetje Aerodrom bodisi kupi samo, bodisi omogoči, da to storijo poslovni subjekti. Nakup Aerodroma Maribor s strani države bi bil smiseln, saj je letališka steza, kontrolni stolp, pristajalna ploščad, del letališke zgradbe in del ostalih prostorov že sedaj v lasti države. Z nakupom podjetja Aerodrom bi v lastništvu pridobili še preostali del letališke zgradbe in nekatere zunanje površine. A za to se doslej kljub več pobudam niso odločili in na dražbi niso sodelovali.

Druga možnost je, da podjetje v stečajnem postopku kupijo poslovni subjekti, zainteresirani za razvoj letališke dejavnosti. Da bi jo lahko razvijali, bi lastnik letališke infrastrukture, torej država, moral predstaviti pogoje, pod katerimi bo dal infrastrukturo v uporabo. Pristojnemu ministrstvu tega v več kot letu dni ni uspelo pripraviti.

Skrajni čas je, da se pristojno ministrstvo odloči. Nadaljnja zavlačevanja so nesprejemljiva in škodljiva. Pomembno je, da se stečajni postopek čimprej zaključi in začne nov razvoj letališča.


vodoravna delilna črta