V januarju je bil razpisan natečaj za oddajo 21 po
vodoravna delilna črta
31.1.2002

Pred dvema dnevoma je potekel rok za prijavo na razpis. Največ interesentov za mestno središče, najmanj za prostore na dvoriščnih straneh in na avtobusni postaji.

22. januarja tega leta je bil v tisku in na internetnih straneh mestne občine Maribor objavljen natečaj za oddajo 21 prostih poslovnih prostorov. 19 poslovnih prostorov je bilo doslej praznih, dva pa zasedena. Oba zasedena prostora sta bila razpisana v skladu z 22a členom Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (MUV 11/96 in 31/97), ki govori o tem, da mora biti po preteku dveh let razpis ponovljen, najemnik pa ima prednostno pravico. Oba poslovna prostora sta bila v preteklosti večkrat neuspešno razpisana in nato oddana v najem neposredno, za določen čas dveh let. Ogled poslovnih prostorov je bil mogoč v dneh po razpisu. Od 21 razpisanih prostorov ni bilo nobenega zanimanja za 11 poslovnih prostorov, predvsem na lokacijah, kjer so vhodi iz dvoriščnih strani ter v podhodu na avtobusni postaji v prostoru, ki je bilo sprva namenjeno za zaklonišča. Preostalih 10 razpisanih poslovnih prostorov si je ogledalo 43 interesentov; največ zanimanja je bilo za poslovne prostore v Gosposki ul. 16, Vetrinjski 11 ter za poslovni prostor v Limbušu (Ob Blažovnici 53). Rok za oddajo vlog je potekel 29. januarja, do sedaj pa je prispelo blizu 50 vlog.

V primeru, da glede postopka ni pritožb ali dražbe (ta se lahko razpiše v primeru, da je prijavljenih več enakovrednih interesentov), lahko izbrani novi najemnik začne z delom dober mesec po natečaju. Za poslovne prostore, za katere se ne prijavi noben zainteresirani, se lahko razpis ponovi. Poslovni prostori, ki so dvakrat neuspešno razpisani, se lahko oddajo v najem brez objavljenega razpisa, dovolj je sklep komisije. V tem primeru se najemnina zniža za 20 %, najemno razmerje pa se sklepa za določen čas dveh let. Po preteku tega roka je potrebno poslovni prostor ponovno razpisati, obstoječi najemnik pa ima prednost pri izbiri.

Neoddani poslovni prostori se lahko ponudijo v najem društvom in organizacijam posebnega pomena za minimalno najemnino.


vodoravna delilna črta