EKO teden v Mariboru s pestrim programom sodelujočih organizacij
vodoravna delilna črta

5. junija obeležujemo Svetovni dan okolja. Letošnja tema dneva okolja je posvečena enemu največjih okoljskih problemov sedanjega časa: premagovanju onesnaženja s plastiko. S plastiko se srečujemo na vsakem koraku: plastenke, kozarci, slamice, nakupovalne vrečke, pribor, posoda,… razvada uporabe teh izdelkov pa nas ne opominja na onesnaženje okolja s tovrstnimi odpadki. Z neodgovornim ravnanjem ljudi takšni odpadki pristanejo v gozdovih, na poljih, v rekah, oceanih in s svojimi toksičnimi elementi ogrožajo naravno okolje, prehajajo v prehranjevalno verigo in vplivajo na naše zdravje.

 

 

Plastika ima sicer veliko uporabnih lastnosti, vendar jo v vsakdanjem življenju vse preveč uporabljamo, zato so nujni ukrepi s katerimi lahko zmanjšamo vplive na naše zdravje. Z uporabo drugih, naravnih materialov kot so vrečke iz blaga, košare, stekleni kozarci in steklenice, kovinska posoda, leseni izdelki,… dolgoročno ohranjamo naravo in zdravje.

 

 

Naša vsakodnevna odgovornost mora biti osredotočena tudi na racionalno rabo vode, energije in hrane. Po podatkih SURS-a so gospodinjstva sicer majhni porabniki vode, vendar rast prebivalstva in potratna raba vode že presegata učinke tehnologij varčne rabe vode. Onesnaževanje voda presega njene samočistilne sposobnosti. Prav tako je v porastu svetovna raba energije, predvsem v prometu, hrane pa zavržemo krepko preko 70 kg na prebivalca na leto. Glede na taka izhodišča bi leta 2050 potrebovali tri planete, če bi hoteli zadostiti svojemu potratnemu življenjskemu slogu.

 

 

Ob trendu zviševanja onesnaženosti zraka, ki je v veliki meri odvisna tudi od prometa je še posebej pomembna trajnostna mobilnost, katere namen je promocija in spodbujanje lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za zmanjševanje osebnega motornega prometa. Med te ukrepe nedvomno sodi hoja, kolesarjenje in uporaba javnih prevoznih sredstev.

 

 

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je v okviru EKO tedna, ki bo potekal od 5. do 8. 6. 2018 na Glavnem in Slomškovem trgu koordiniral številne aktivnosti, s katerimi želimo spodbuditi drugačen odnos do okolja, narave in prometa. Z drugačnim pogledom želimo vplivati na ravnanje ljudi v povezavi s temi dejavniki in njihovim in življenjskim slogom.

 

 

Na Slomškovem trgu se bo odvijal projekt "Skupaj spreminjamo prometne navade", ki ga medobčinski urad izvaja s sofinanciranjem Ministrstva za okolje in prostor. Ta bo zajemal aktivnosti "Parkirnega dne", ko bomo parkirne prostore spremenili v prostor za druženje, medgeneracijsko sodelovanje, predstavitvi aktivnosti mladih, predstavili delovanje mini sončne elektrarne in promovirali trajnostne oblike mobilnosti. Na Glavnem trgu bodo potekale aktivnosti ustvarjalnih delavnic, delavnice ponovne uporabe, eksperimentalnice, info točka o varovanju okolja in ohranjanju narave s poudarkom na trajnostni mobilnosti in številne druge.

 

 

Program aktivnosti najdete na spletnem mestu: http://okolje.maribor.si/okolje/domov/.

 

 

 

V projektu sodelujejo nevladne organizacije, kot so Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), Mariborska kolesarska mreža (MKM), Društvo študentov naravoslovja (DŠN) in Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPMM).

 

 

 

 

 

Kontakti za več informacij:

 

-       Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave:

 

02 22 01 445 in info.okolje@maribor.si

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek EKO TEDEN PROGRAM
vodoravna delilna črta