Idejna rešitev za osrednjo mariborsko tržnico dobro sprejeta
vodoravna delilna črta

 

Sporočilo za javnost Snage Maribor:

Na mestni četrti Center smo pred dobrim tednom prvič javno predstavili idejno rešitev za streho na osrednji mariborski tržnici na Vodnikovem trgu. Zraven arhitekta Primoža Hočevarja, ki je zastopal Atelje Hočevar, ki je pripravil idejno rešitev in v ponedeljek z vsemi potrebnimi soglasji na Upravni enoti Maribor oddal tudi vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, so bili na predstavitvi prisotni prodajalci na tržnici, člani upravnega odbora mestne četrti Center, predstavnica Mestne občine Maribor in predstavniki koncesionarja Snage. Idejno rešitev strehe predstavljamo v priponki.

 

 

Streha je zasnovana na jekleni fiksni konstrukciji, za kritino pa je predvideno membransko platno z življenjsko dobo do 20 let. Platno je pohodno, nosilno v primeru snega in dežja, kar pomeni, da se bomo s postavitvijo te strehe na osrednji tržnici poslovili od mobilnih elementov, ki bi zahtevali prilagoditev vremenskim pogojem. Platno, po katerem je možno hoditi, je ključno tudi za redno vzdrževanje, kar je bil eden ključnih pogojev. Površina, ki jo bo pokrila streha na osrednji tržnici, je podobna površini, ki jo danes prekrivajo dežniki. Trikotna krila, ki se prekrivajo, omogočajo zračnost prostora pod samim platnom, kar pomeni, da se izognemo nabiranju kondenzacijskih vod na notranji strani strehe. Odvodnjavanje je rešeno prav s krili trikotnikov, ki so zasnova tako, da zbirajo vodo, ki se nato izliva v nove kanalete, ki jih bomo s pomočjo rešetk zavarovali pred prepogostimi zamašitvami. Kanalete se bodo izlivale v obstoječo kanalizacijo. Izračuni za odtekanje vode so bili narejeni z upoštevanjem ustreznih krajevnih vremenskih značilnosti. Na samem platoju je skladno s projektom predvidena tudi razsvetljava in elektrika, ki bo omogočala uporabo davčnih blagajn s priklopom na elektriko, kar pomeni, da se bodo prodajalci poslovili od lastnih napajalnih sistemov.

 

 

Sodelujoči na predstavitvi so bili ob številnih vprašanjih z rešitvijo in pojasnili zadovoljni. Tudi prodajalci, ki jih je skrbelo predvsem odvodnjavanje. Dogovorili smo se, da bomo pozimi, ko je zaradi mraza potrebno zagotoviti manj zračnosti, na robove trikotnikov namestili dodaten pas, ki bo povsem zapiral površino. V primeru, da bi ta pas nameščali že v osnovni rešitvi, bi bile razmere pod platnom spomladi, poleti in jeseni zaradi zadušljivosti praktično nevzdržne.

 

 

Ocenjena vrednost postavitve celotne strehe in najnujnejše sanacije odvodnjavanja znaša 250.000 €. Kakšna bo končna vrednost investicije, bo odgovoril javni razpis in ponudbe, ki bodo prispele nanj. Tudi sredstva za gradnjo so zagotovljena. Dolgoročna, 10-letna koncesija, ki je bila lani podeljena našemu podjetju, omogoča MO Maribor različne pristope k financiranju investicije, ki jih naše podjetje in MO Maribor medsebojno že usklajujeta, prav tako so bile v predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 dodana sredstva na postavko tržnic, torej je denar za investicijo zagotovljen.

 

 

Po izdaji gradbenega dovoljenja lahko MO Maribor objavi javni razpis, s katerim poišče najugodnejšega ponudnika za gradnjo. Ali bomo v času gradnje osrednjo tržnico selili na nadomestno lokacijo, bo pokazala ponudba najugodnejšega ponudnika, zato je v tem trenutku o tem še prezgodaj govoriti. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da se lahko gradnja prične že letos, v kolikor bo postopek javnega naročila potekal brez nepredvidenih zapletov.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Tržnica
vodoravna delilna črta