Priprave za gradnjo varovanih stanovanj na Teznem
vodoravna delilna črta
7.3.2002

Izdano je gradbeno dovoljenje, odobren je tudi kredit Stanovanjskega sklada za gradnjo varovanih stanovanj na Teznem.

Zaključena je 3. faza gradbenih del v bodočem Domu starejših oseb v Mariboru Tezno I. in II. trakta. Začele so se strojna in elektroinstalacijska dela. Do konca septembra bodo končana obrtniška dela, predviden zaključek del pa je konec leta. V novem domu bo našlo svoj dom okoli 200 starejših oseb, ki se bodo lahko vanj vselili v začetku prihodnjega leta. Na voljo bo 32 enoposteljnih, 50 dvoposteljnih ter 17 štiriposteljnih sob. Investicija, vredna okoli 1,5 mlrd SIT, si delita ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (70%) ter mestna občina Maribor (30%).

V neposredni bližini doma za starejše na Teznem se bodo v kratkem pričela graditi varovana stanovanja, namenjena populaciji starejših. V teh dneh je Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor prejel odločbo o odobritvi posojila za gradnjo neprofitnih varovanih stanovanj. Posojilo je odobreno za gradnjo 14 stanovanj s skupno površino 660 m2 v Mariboru, na Panonski ulici. Vrednost investicije za gradnjo 14 stanovanj je ocenjena na 187 mio SIT, višina odobrenega posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa je 69 mio SIT. Za gradnjo 2. stolpiča varovanih stanovanj na Panonski ulici v Mariboru je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.


vodoravna delilna črta