Dva meseca po ustanovitvi Centra za pomoč na domu
vodoravna delilna črta
7.3.2002

Sedež mariborskega Centra za pomoč na domu bo na Partizanski 12.

Mestni svet mestne občine Maribor je na svoji seji 20. decembra sprejel sklep o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. V mesecu januarju se je novoustanovljeni zavod vpisal v sodni in poslovni register, hkrati pa se je pripravil tudi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Na zavodu so v februarju od Centra za socialno delo Maribor prevzeli dejavnosti in zaposlene izvajalke socialne oskrbe na domu, pripravili pogodbe o delu ter drugo ustrezno dokumentacijo. Prav tako je bil pripravljen statut zavoda in imenovan njegov svet.

Za izvajanje dejavnosti na območju mestne občine Maribor je na Centru za pomoč na domu Maribor redno zaposlenih 37 socialnih oskrbovalk, 2,5 koordinatorki ter 5 izvajalk javnega dela. Redno zaposlena je tudi koordinatorka Klica v sili. Skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja zavod tudi socialno oskrbo na domu za druge občine. Te naloge opravlja 6 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk, 0,5 koordinatorke ter 3 izvajalke javnih del. Občine, v katerih se izvaja socialna oskrba na domu, se bodo z ustrezno pogodbo obvezale za plačilo sorazmernega deleža stroškov delovanja Centra za pomoč na domu. Skupaj z vodstvom je v javnem zavodu 50 redno zaposlenih ter še 9 vključenih v javna dela.

Po sklepu komisije za oddajo poslovnih prostorov v začetku meseca februarja se bo 9 pisarn v II. nadstropju Partizanske ceste 12/II preneslo na Center za pomoč na domu Maribor kot javno službo iz mestne pristojnosti. Trenutno so prostori sicer uporabni, a potrebni prenove, zato poteka postopek za izbiro izvajalca elektroinstalacijskih in slikopleskarskih del. Obnovitvena dela bodo predvidoma končana konec meseca aprila. Skupna površina devetih pisarn v Prešernovi je okoli 200 m2, obnovitvena dela za celotno drugo nadstropje (v njem je še 5 najemnikov) pa bodo po ocenah znašala 6 mio SIT.

V Centru za pomoč na domu se pripravlja ponovna uvedba programa Klic v sili, zato se trenutno izobražujejo novi izvajalci. Na tem programu je zaposlena koordinatorka, ki skrbi, da se tistim uporabnikom, ki so odpovedali priključek na tele-alarmni sistem, v primeru ogroženosti zagotovijo druge oblike pomoči. Hkrati jih pripravlja na ponovno vključitev v program.

Za delovanje Centra za pomoč na domu je v proračunu mestne občine Maribor za leto 2002 namenjenih 83.696.700 SIT, kar je za 83% več, kot je bilo za to namenjeno lansko leto.


vodoravna delilna črta