Od vrat do vrat
vodoravna delilna črta
14.3.2002

Do sedaj že 16 % več zbranih odpadkov kot v istem času lani.

Z akcijo so v podjetju Snaga pričeli v začetku meseca marca. Akcija poteka že peto leto zapored. V okviru prvih desetih delovnih dneh akcije (od 01.03. - 12.03.02) je bila ta izvedena na območju levega brega reke Drave (razen območij Urban, Medič,Šober, itd., ki so po urniku predvideni 28.03.02) in na področju Pobrežja, Brezja, Dogoš in Zrkovc. Na navedenih območjih je zbranih že preko 4.900 m3 odpadkov, kar je v primerjavi z enakim lanskoletnim obdobjem za 16% oz. 700m3 več. Dnevne količine zbranih odpadkov se od področja do področja zelo razlikujejo, povprečje pa znaša 490m3 na dan.

Značilnost strukture zbranih kosovnih odpadkov je, da vsebujejo bistveno več t.i. gospodinjske podstrešne/kletne krame, ki v veliko primerih nima dosti skupnega z čistimi kosovnimi odpadki. Med tovrstno kramo se med drugim pojavlja npr. steklena embalaža ozimnic (op.:le ta sodi v zabojnike za steklo in ne med kosovne odpadke), kartonska in njej podobna papirna embalaža (op.:le to je potrebno raztrgati in odložiti v zabojnike za papir), ipd. Odnos do odpadkov je ponekod še zelo pasiven, saj se jih vsakdo želi znebiti na čim bolj enostaven način.

Iz navedenega razloga Snaga naproša in opozarja gospodinjstva, da naj na preostalih področjih, na katerih se bo akcija še izvajala, čimbolj upoštevajo navodila o tem, kaj spada med kosovne odpadke. Navodila so zapisana na obvestilu o datumu akcije.


vodoravna delilna črta