Parkirišče pred Pošto na Partizanski
vodoravna delilna črta
14.3.2002

Nova parkirna mesta bodo prispevala k izboljšanju prometnih razmer na Partizanski cesti pred Pošto.

Na podlagi elaborata Prometno tehnična prevera parkiranja ob Partizanski cesti bo v marcu vzpostavljena nova prometna ureditev na in ob delu Partizanske ceste pred POŠTO.

V tem delu Partizanske se bo sicer ohranilo obstoječe stanje vozišča, robnikov in pločnikov, pridobljenih pa bo 19 vzdolžnih parkirnih mest za časovno omejeno brezplačno parkiranje predvsem za stranke POŠTE do 20 min. Zaradi tega bo označena nova os vozišča (2×3.75 m). Na ta način bo preprečeno trenutno prisotno in prometno nevarno parkiranje na obstoječih talnih (šrafiranih) označbah na vozišči Partizanske.

Z realizacijo se bodo izboljšale prometno tehnične in prostorske razmere na delu Partizanske ceste na območju POŠTE.


vodoravna delilna črta