Začetek druge faze izvajanja projekta participativni proračun - Občani bodo lahko glasovali o predlaganih projektih
vodoravna delilna črta

Vključene Krajevne skupnosti in Mestne četrti začenjajo z drugo fazo izvajanja projekta participativni proračun

 

 

PREBIVALCI GLASUJEJO O PREDLAGANIH PROJEKTIH PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

 

 

Glasovanje o predlaganih projektih bo potekalo v sredo, 23. maja 2018, med 9. in 19. uro (odvisno od termina za glasovanje posamezne KS in MČ*)

 

 

(Maribor, 17.5.2018) Danes oziroma jutri boste gospodinjstva v Mestnih četrtih (Nova vas in Tabor) in treh Krajevnih skupnostih (Razvanje, Limbuš in Pekre) v nabiralnik prejeli predlagane nabore projektov v vaših MČ in KS o katerih lahko v sredo 23. maja glasujete. MČ Radvanje bo glasovanje opravilo 6. junija med 9. in 19. uro zaradi zamika seje Sveta MČ.

 

 

Kako lahko glasujete?

 

Vsak občan s stalnim prebivališčem v izbrani MČ ali KS lahko na glasovnici, na kateri so navedeni predlagani projekti, ovrednoti 3 projekte, in sicer tako, da projekt, ki je zanj najbolj pomemben, ovrednoti s 3 točkami, naslednjega z 2 in zadnjega z 1 točko. 

 

 

Kdo lahko glasuje za projekte?

 

Za tri najpomembnejše projekte lahko glasuje vsak občan s stalnim prebivališčem v izbrani MČ ali KS, ki se identificira z veljavnim osebnim dokumentom in ima na dan glasovanja dopolnjenih 18 let.

 

 

Svet izbrane MČ ali KS bo obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam. Potrjen prioritetni seznam projektov bo izbrana MČ ali KS v skladu s postopkom priprave predloga odloka o proračunu predala Mestni upravi MO Maribor.

 

 

Vljudno vas vabimo, da se glasovanja, za vas najpomembnejših projektov, udeležite!

 

 

 

 

Nabor projektov za glasovanje po posameznih MČ in KS se nahaja na spodnji povezavi:

 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1933

 

*Termin za glasovanje posamezne KS in MČ na dan glasovanja:

 

·         KS Limbuš med 11. in 17. uro,

 

·         KS Pekre med 12. in 17. uro,

 

·         KS Razvanje med 13. in 19. uro,

 

·         MČ Nova vas med 9. in 19. uro,

 

·         MČ Tabor med 9. in 19. uro.

 

 

O projektu participativni proračun v MO Maribor

 

Mestna občina Maribor je podprla pilotni projekt uvajanja participativnega proračuna v MČ Radvanje v letu 2015 in tako pilotno uvedla model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. Tri MČ (Radvanje, Nova vas in Tabor) in tri KS (Razvanje, Limbuš in Pekre) so izkazale interes za sodelovanje (v nadaljevanju izvedbe), kot proces razširitve projekta participativni proračun, zato bodo prav one pričele z izvedbo participativnega projekta.

 

 

Trenutno smo v drugi fazi izvajanja, ko bodo občani glasovali o prečiščenem in finančno ovrednoten naboru predlogov projektov, ki je na predlog sveta MČ in KS predmet glasovanja. Rezultat glasovanja bo vrstni red projektov, kjer bodo projekti razvrščeni od najvišjega do najnižjega glede na število glasov. Svet MČ oz. KS bo obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam.

 

                                                                                                                                        

 


vodoravna delilna črta