Mestna četrt Radvanje
vodoravna delilna črta

začenja z drugo fazo izvajanja projekta participativni proračun, v kateri bo izvedeno glasovanje o predlogih projektov.
 
V prvi fazi izvajanja projekta participativnega proračuna ste lahko oddali svoje predloge za izboljšanje kakovosti življenja v vašem okolju. Prečiščen in finančno ovrednoten nabor predlogov projektov je na predlog sveta Mestne četrti Radvanje predmet nadaljnjega glasovanja.
 
Glasovanje bo potekalo  v sredo, 6. junija 2018, med 9. in 19. uro v prostorih Mestne četrti Radvanje, Lackova cesta 43, Maribor..
 
 
 
Seznam predlogov projektov za glasovanje:
 
Zap. št.
Naziv predlaganega projekta
Opis predlaganega projekta
Ocenjena vrednost v EUR do
1.    
KOŠI ZA SMETI
Koši za smeti na relaciji Pohorska ulica – Lackova cesta v delu, kjer je cesta v lasti MOM
2.000
2.    
PROMETNA OGLEDALA
 
Postavitev prometnih ogledal na Pohorski ulici
2.000
3.    
FONTANA
Usposobitev fontane na krajevnem trgu
 
 
20.000
4.    
ENOSMERNI PROMET
Sprememba prometnega režima v enosmerni promet na Macunovi ulici
 
2.500
5.    
ODKUP ZEMLJIŠČ
Ureditev odkupa zemljišč za priključitev Užiške ulice na Zvezno ulico
 
4.000
6.    
UREDITEV PRIKLJUČKA
Ureditev priključka Ulice Saša Deva na Lackovo cesto
 
12.000
7.    
PREHOD ZA PEŠCE
Ureditev prehoda za pešce med Ulico Dušana Mravljaka in Borštnikovo ulico
 
2.000
8.    
ČIŠČENJE PEKRSKEGA POTOKA
Čiščenje Pekrskega potoka in ureditev mostu v Rožnodolski ulici
2.000
9.    
UREDITEV PLOČNIKOV
Ureditev pločnikov v Borovi vasi (odstranitev dreves)
 
20.000


vodoravna delilna črta