Mariborski župan s predstavniki inšpekcijskih služ
vodoravna delilna črta
28.5.2002

Mariborski župan s predstavniki inšpekcijskih služb o razpoložljivosti mestnih služb, odstranjevanju praznih kioskov ter neustrezne neprometne signalizacije.

Mariborski župan Boris Sovič se je danes sestal s predstavniki inšpekcijskih služb. Prisotni so bili predstavniki Mestnega inšpektorata, Republiškega centra za obveščanje Maribor, Prometne inšpekcije, Komunalne inšpekcije, Policijske uprave Maribor, Inšpektorata RS za okolje in prostor Območna enota Maribor, Zavoda za prostorsko načrtovanje Maribor ter Upravne enote Maribor.

Za občanke in občane bo pripravljen pregled razpoložljivosti inšpekcijskih služb ter objavlen na internetu na spletnih straneh mestne občine Maribor in v pisni obliki v avli mestne občine Maribor. Trenutno poteka odstranjevanje praznih in odsluženih kioskov, pri tem pa sodelujeta mestni inšpektorat in inšpektorat RS za okolje in prostor. Pripravlja se odstranitev neustrezne neprometne signalizacije, pri čemer bodo sodelovali mestni inšpektorat, prometna inšpekcija, direkcija RS za ceste ter Nigrad. Posebna pozornost bo posvečena boljši komunikacijske opreme inšpekcijskih služb.


vodoravna delilna črta