Mestna četrt Tabor
vodoravna delilna črta

začenja z drugo fazo izvajanja projekta participativni proračun, v kateri bo izvedeno glasovanje o predlogih projektov.
 
V prvi fazi izvajanja projekta participativnega proračuna ste lahko oddali svoje predloge za izboljšanje kakovosti življenja v vašem okolju. Prečiščen in finančno ovrednoten nabor predlogov projektov je na predlog sveta Mestne četrti Tabor predmet nadaljnjega glasovanja.
 
Glasovanje bo potekalo v sredo, 23. maja 2018, med 9. in 19. uro v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, Maribor.
 
 
 
Seznam predlogov projektov za glasovanje:
 
Zap. št.
Naziv predlaganega projekta
 
Opis predlaganega projekta
Ocenjena vrednost v EUR do
1.     
KOŠI ZA ODPADKE
Povečanje števila košev za odpadke, predvsem na frekventnih ulicah (Ljubljanska ul., Jadranska ul., Ul. Proletarskih brigad, ipd.)
 
500
2.     
ZASADITEV DREVES
Na območju Betnavske ceste in Ljubljanske ulice
 
15.000
3.     
ZASADITEV DREVES
Na območju Focheve in Metelkove ulice
 
20.000
4.     
IZVEDBA KROŽIŠČA
 
Pri Vrtcu Jožice Flander Maribor
 
9.000
5.     
IZVEDBA DVIGNJENIH PREHODOV IN ZASADITEV
Dvignjeni prehodi za pešce ter zasaditev nizkega grmičevja na Popovičevi ulici 1 do 5 in Koresovi ulici
 
15.000
 


vodoravna delilna črta