Mestna četrt Nova vas
vodoravna delilna črta

začenja z drugo fazo izvajanja projekta participativni proračun, v kateri bo izvedeno glasovanje o predlogih projektov.
 
V prvi fazi izvajanja projekta participativnega proračuna ste lahko oddali svoje predloge za izboljšanje kakovosti življenja v vašem okolju. Prečiščen in finančno ovrednoten nabor predlogov projektov je na predlog sveta Mestne četrti Nova vas predmet nadaljnjega glasovanja.
 
Glasovanje bo potekalo v sredo, 23. maja 2018, med 9. in 19. uro v prostorih Nova vas, Radvanjska cesta 65, Maribor.
 
 
 
Seznam predlogov projektov za glasovanje:
 
 
Zap. št.
Naziv predlaganega projekta
Opis predlaganega projekta
Ocenjena vrednost v EUR do
1.
USMERJEVALNE TABLE
Postavitev usmerjevalnih tabel za
Klinetovo ulico 4 – 8
 
200
2.
UREDITEV PARKIRIŠČA
 
Ureditev parkirišča med Letonjevo ulico in skate parkom.
10.000
3.
DODATNA AVTOBUSNA POSTAJA
 
Uvedba dodatne avtobusne postaje št. 6, pri hotelu Bajat na Radvanjski cesti.
5.000
4.
JAVNA RAZSVETLJAVA
 
Posodobitev javne razsvetljave v
Letonjevi ulici 2 - 8
20.000
5.
UREDITEV PROMETA
 
Ureditev enosmernega prometa iz Ljubljanske ulice, po Koprski ulici v smeri Ulice Matije Murka.
1.500
6.
POSTAVITEV KOŠEV
Postavitev košev za odpadke ob Cesti proletarskih brigad do krožišča pri Qlandiji v tistem delu, kjer je cesta v lasti MOM
 
1.000
7.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Izgradnja javne razsvetljave pri OŠ Tabor I, od Kardeljeve do Arnolda Tovornika.
 
20.000
 
 


vodoravna delilna črta