Krajevna skupnost Razvanje
vodoravna delilna črta

začenja z drugo fazo izvajanja projekta participativni proračun, v kateri bo izvedeno glasovanje o predlogih projektov.
 
V prvi fazi izvajanja projekta participativnega proračuna ste lahko oddali svoje predloge za izboljšanje kakovosti življenja v vašem okolju. Prečiščen in finančno ovrednoten nabor predlogov projektov je na predlog sveta Krajevne skupnosti Razvanje predmet nadaljnjega glasovanja.
 
Glasovanje bo potekalo v sredo, 23. maja 2018, med 13. in 19. uro v prostorih Krajevne skupnosti Razvanje, Razvanjska cesta 22, 2103 Maribor.
 
 
Seznam predlogov projektov za glasovanje:
Zap. št.
Naziv predlaganega projekta
 
Opis predlaganega projekta
 
Ocenjena vrednost v EUR do
1.
 
OMEJITEV HITROSTI
 
Ukrepi za omejitev hitrosti v ulici Janka Sernca
 
 
2.000
2.
 
UREDITEV POTI IN KOŠI ZA PASJE IZTREBKE
 
 
Ureditev poti okoli ribnikov ter postavitev košev za pasje iztrebke v delu, kjer je zemljišče v lasti MOM
 
300
3.
 
IZGRADNJA IN UREDITEV PLOČNIKA
 
 
Izgradnja in ureditev pločnika v Vinogradniški ulici od kapele mimo športnega društva
 
8.000
4.
 
JAVNA RAZSVETLJAVA
 
 
Širitev omrežja javne razsvetljave (Spodnjevaška pot 30 – 32)
 
7.700


vodoravna delilna črta