Krajevna skupnost Limbuš
vodoravna delilna črta

začenja z drugo fazo izvajanja projekta participativni proračun, v kateri bo izvedeno glasovanje o predlogih projektov.
 
V prvi fazi izvajanja projekta participativnega proračuna ste lahko oddali svoje predloge za izboljšanje kakovosti življenja v vašem okolju. Prečiščen in finančno ovrednoten nabor predlogov projektov je na predlog sveta Krajevne skupnosti Limbuš predmet nadaljnjega glasovanja.
 
Glasovanje bo potekalo v sredo, 23. maja 2018, med 11. in 17. uro v prostorih Krajevne skupnosti Limbuš, Ob Blažovnici 41, 2341 Limbuš.
 
 
 
Seznam predlogov projektov za glasovanje:
 
Zap. št.
Naziv predlaganega projekta
Opis predlaganega projekta
Ocenjena vrednost v EUR do
1.
FESTIVAL TAMBURAŠKE GLASBE
Festival tamburaške glasbe v Limbušu, igrišče pri O.Š. Rada Robiča – šotor za prireditve.
Financiranje preko participativnega proračuna je možno, če je organizator festivala KS ali MČ. V ostalih primerih je na podlagi ZUJIK-a potrebno pripraviti in izpeljati razpis/poziv; v primeru, daje organizator/producent dogodka eden izmed javnih zavodov, je potrebno upoštevati, da so javni zavodi avtonomni pri odločitvah o svojih programskih usmeritvah.
 
10.000
 
2.
OTOKI ZA ZBIRANJE ODPADKOV
 
Hiške/otoki za zbiranje odpadkov v Limbušu
10.000
3.
POSTAVITEV KOŠEV
Nabava in postavitev košev za smeti na območju KS Limbuš
 
3.000
4.
OBNOVA ČRK
Obnova črk na spomeniku NOB in spominske plošče na Robičevi hiši
1.000
5.
CVETLIČNA KORITA IN KLOPI
Nabava in postavitev cvetličnih korit in klopi pri spomeniku NOB
 
1.500
6.
ZASADITEV ŽIVE MEJE
 
Pri spomeniku NOB zasaditev žive meje
500
7.
POPRAVILO STOPNIC
Popravilo stopnic - Robičevo naselje (iz Šolske ulice)
 
1.000
8.
PODPORNA STENA Z OGRAJO
 
Popravilo podporne betonske stene z ograjo – Šolska ulica, pri šoli pri prehodu za pešce
2.000
9.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Ureditev javne razsvetljave ob Lazniškem potoku smer Kovačič – od naslova Ob Lazniškem potoku 30 do 48 – dve ali tri cestne luči
 
3.000
 
 


vodoravna delilna črta