Izvedba delavnic v okviru projekta Resolve na temo urejanja mestnih jeder za večjo obiskanost in prepoznavnost - 15.5.2018
vodoravna delilna črta

IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU PROJEKTA RESOLVE NA TEMO UREJANJA MESTNIH JEDER ZA VEČJO OBISKANOST IN PREPOZNAVNOST

 

Mestna občina Maribor s partnerskimi mesti EU sodeluje v evropskem projektu RESOLVE, ki ga sofinancira program INTERREG EUROPE.

 

(Maribor, 15.5.2018) V okviru projekta »RESOLVE - Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga« se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal, ki izhajajo iz prevoza blaga. Projekt je osredotočen na izzive v evropskih mestih kot so upadanje trgovine na drobno in potrebo po uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti v mestih. V prvem letu in pol trajanja projekta so partnerji projekta pridobivali nova znanja na področju ukrepov za zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki izhajajo iz prevoza blaga.

 

V letu 2018 se v okviru projekta RESOLVE prične načrtovanje akcijskega načrta kot del prometne strategije na področju prevoza blaga. V dneh od 14. do 15. maja 2018 smo v Mestni občini Maribor gostili strokovnjaka za urejanje in menedžment starih mestnih jeder ter trajnostno mobilnost - partnerja mednarodnega projekta RESOLVE Univerze Erasmus, Rotterdam dr. Erika Brauna in dr. Giuliana Mingarda.

 

Za mestno upravo in širšo javnost v mestnem središču so se v okviru projekta RESOLVE  izvedle predstavitve in delavnice o dobrih praksah evropskih mest o povečanju atraktivnosti in privlačnosti mesta, ukrepih za doseganje trajnostne mobilnosti, investiranju v mestno središče in kvaliteto javnega prostora za večjo prepoznavnost in obiskanost mestnih središč.

 

V prvem delu predstavitve je Giuliano Mingardo predstavil rezultate ankete, ki je bila izvedena v Mariboru v letu 2017 med obiskovalci mestnega jedra. Ugotovljeno je bilo, da večina anketirancev živi blizu mestnega središča ali pa ima delovno mesto ali šolo v mestnem središču. Največ jih je prišlo v mesto s kolesom, peš ali z javnim prevozom, le 25 % jih je prišlo z avtom. Razlog za obisk mestnega središča je bil razen dela ali šole še dobro vzdušje.

 

Strokovnjak za raziskave in trženje mestnih središč Erik Braun je navezal pomen zaznave mestnega središča kot doživetje, ki ga ljudje želimo izkusiti. Pritegnejo nas stara historična mesta, ki lahko ponudijo bogato zgodovino, urejene javne površine, čisto okolje, kulturo ter nakupovanje. Ljudje se za obisk mestnega jedra odločajo zaradi doživetij kot je kulinarika, nakupovanje, dobro vzdušje, obisk kulturnega dogodka. Zato bi mesta morala investirati v urejanje in vzpostavljanje atraktivnega javnega prostora v mestnem jedru kot je tlakovanje, oznake, ki vodijo ljudi skozi mestno središče, klopi, ter ostala urbana oprema, ki doprinese k dobremu počutju v mestnem jedru. Mesta se srečujejo z dilemo kako konkurirati nakupovalnim centrom, ki pa le posnemajo stara mestna središča. Ljudje na urejenih parkirnih mestih parkirajo svoja vozila, nato pa se sprehodijo med trgovinami v nakupovalnih središčih. Zato svetuje mestom, da uredijo mestna središča v območja z omejenim prometom ali vzpostavitev peš con, hkrati pa naj zagotovijo parkirišča zunaj mestnega središča in ureditev pešpoti, kolesarskih poti ali povezave z javnim prevozom do mestnega središča.

 

Veseli nas, da aktualni projekti trajnostne mobilnosti in prenove starega mestnega jedra v MO Maribor sledijo prometni strategiji in trajnostni urbani strategiji, ki zajema zgoraj omenjene predloge tujih strokovnjakov.

 

Cilj projekta RESOLVE je zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki jih ustvarjamo na področju prevoza blaga v mestnih središčih in hkrati podpora za gospodarsko rast na področju trgovine na drobno. Projekt traja od leta 2016-2021 in vključuje 9 partnerjev iz 8 EU držav: vodilni partner Občina Roermond (Nizozemska), Univerza Erasmus Rotterdam (Nizozemska), Občina Reggio Emilia (Italija), Manchester z regijo (Združeno kraljestvo), Mestna občina Maribor (Slovenija), Regija Kronoberg (Švedska), Občina Almada (Portugalska), mesto Varšava (Poljska) ter Regija Moravska – Šlezija (Češka).

 

Vrednost celotnega projekta je 2.038.762 EUR, mariborski del projekta znaša 163.400 EUR, od tega prispeva program INTERREG EUROPE 85% sredstev.

 

Več informacij o projektu na: https://www.interregeurope.eu/resolve/  

 

Na spletni strani projekta RESOLVE se nahaja kratek video o projektu, kjer je predstavljen namen projekta na evropski in lokalni ravni. 

 

Video najdete na spodnji povezavi:

 

Video here!

 

 

 

 

Odnosi z javnostmi

 

                                                                                                                                 Mestna občina Maribor

 


vodoravna delilna črta