Izvajanje evropskega projekta RESOLVE - Trajnostna mobilnost
vodoravna delilna črta

Mednarodni projekt RESOLVE, v katerem sodeluje Mestna občina Maribor se osredotoča na mobilnost ljudi in blaga pri trgovini na drobno.

 

V prvem letu in pol trajanja projekta so partnerji projekta pridobivali nova znanja na področju ukrepov za zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki izhajajo iz prevoza blaga.  V okviru tega je bil pripravljen seznam dobrih praks in znanj, ki jih lahko partnerji prenesejo v svoje okolje. Izvedli so tudi študijske obiske pri partnerjih projekta, da bi se podrobneje seznanili z izkušnjami partnerjev z izvedenimi dobrimi praksami za zmanjšanje emisij. Organizirali so posvete s tujimi eksperti, da bi ocenili prednosti in slabosti prometnih strategij. Izvajale so se ankete v posameznih mestih kot podlaga za nadaljnje načrtovanje ukrepov pri strategiji in aktivnostih za prehod v nizkoogljično družbo.

 

V letu 2018 se v okviru projekta RESOLVE prične načrtovanje akcijskega načrta kot del prometne strategije na področju prevoza blaga. Pred tem se bodo izpeljale še delavnice s tujimi eksperti in deležniki v mestnih središčih kot so lastniki in najemniki trgovin in lokalov. Teme delavnic so ukrepi akcijskega načrta za zmanjšanje emisij iz prometa in podpora lokalnemu gospodarstvu v mestnih središčih. Ta dokument bo pripravljen do konca leta 2018 in je pomemben tudi zaradi možnosti koriščenja strukturnih sredstev pri infrastrukturnih projektih.

 

Cilj projekta RESOLVE je zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki jih ustvarjamo na področju prevoza blaga v mestnih središčih in hkrati podpora za gospodarsko rast na področju trgovine na drobno. Projekt traja od leta 2016-2021 in vključuje 9 partnerjev iz 8 EU držav: vodilni partner Občina Roermond (Nizozemska), Univerza Erasmus Rotterdam (Nizozemska), Občina Reggio Emilia (Italija), Manchester z regijo (Združeno kraljestvo), Mestna občina Maribor (Slovenija), Regija Kronoberg (Švedska), Občina Almada (Portugalska), mesto Varšava (Poljska) ter Regija Moravska – Šlezija (Češka).

 

 

Več informacij o projektu na: https://www.interregeurope.eu/resolve/  

 

Na spletni strani projekta RESOLVE se nahaja kratek video o projektu, kjer je predstavljen namen projekta na evropski in lokalni ravni. 

 

Video najdete na spodnji povezavi:

 

Video here!

 


vodoravna delilna črta