Javni razpis za izbiro izvajalca programa »Mladi za napredek Maribora« za obdobje 2018 – 2021
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je objavila Javni razpis za izbiro izvajalca programa »Mladi za napredek Maribora« za obdobje 2018 – 2021. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na povezavi http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15209, rok za prijavo na razpis je 3. 4. 2018.

 

 

V okviru programa »Mladi za napredek Maribora« učenci in dijaki vključeni v osnovne šole, srednje šole, domove za učence ter dijaške domove s sedežem v Mestni občini Maribor, pripravljajo raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Program je namenjen odkrivanju in vzpodbujanju ustvarjalne dejavnosti mladih, v okviru katerega se sofinancira strokovna pomoč mentorjev v osnovnih in srednjih šolah, domovih za učence in dijake, strokovna pomoč zunanjih strokovnjakov iz posameznih področij ustvarjanja, materialni stroški izvedbe ocenjevanja pisnega dela oddanih nalog in zagovorov oddanih nalog, nagrade za najuspešnejše naloge, prijava najboljših nalog na državna in mednarodna tekmovanja, izvedba delavnic, srečanj, prireditev, predstavitev, razstav in izletov ter spremljevalne aktivnosti, ki vzpodbujajo učence in dijake k ustvarjalni dejavnosti.

 


vodoravna delilna črta