Urbane zelene površine - pilotni projekt na območju MČ Magdalena
vodoravna delilna črta

Mariborska razvojna agencija je v okviru projekta Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja urbanih zelenih površin za ustvarjanje bolj zdravega in bivanju prijaznega urbanega okolja (Urban Green Belts – UGB) 24. januarja 2018, v prostorih Mestne četrti Magdalena v Mariboru, organizirala srečanje deležnikov pilotnega območja – zelenih prostorov okoli nekdanje kaznilnice KPD.

 

 

V okviru srečanja je ga. Renata Prislan, predsednica sveta MČ Magdalena, gostila predstavnike posameznih služb mestne uprave, in sicer go. Lidijo Kodrič Vuk iz Sektorja za urejanje prostora (MOM – SUP), go. Andrejo Budar (projektna pisarna MOM) in g. Ivana Kobala, predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIRM) ter druge udeležence srečanja: go. Natašo Žnuderl Haložan, asistentko managerke centra Europark, go. Amno Potočnik, g. Boruta Jurišića, predstavnika projektnega partnerstva UGB pri Mariborski razvojni agenciji  ter g. Marka Klemenčiča, krajinskega arhitekta. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Komisije za komunalne zadeve pri svetu MČ, g. Vitor Zečič.

 

 

Udeleženci in predstavniki mestne četrti, projektne pisarne, sektorja za urejanje okolja, medobčinskega redarstva, strokovne javnosti in slovenskega projektnega partnerja so ugotavljali potrebe in identificirali probleme na pilotnem območju – zelene površine v okolici stavbe KPD. V ospredju pa so bile možnosti za hitrejši premik k ureditvi in  predlogi ukrepov s strani deležnikov, ki bi pripomogli k hitrejšemu razvoju.

 

Glede na trenutno degradirano stanje so ugotovili, da je nujno urediti varen dostop do območja ter vzpostaviti začasno rabo prostora, ki bo doprinesla k dolgoročnim ciljem obnove same stavbe KPD ter umestitve vsebin vanjo. Slednje poskuša v okviru projekta URBACT: Second Chance identificirati projektna pisarna MOM.

 

 

Vsi deležniki so bili enotni, da je potrebna sinergija med obema projektoma ter podpora lokalnega okolja – se pravi Mestne četrti Magdalena.

 

 

Projektna ekipa je predstavila tudi analizo ankete, ki je povabila h generiranju idej za to področje. Med vprašanimi so bili tako zaposleni na tem področju, uporabniki divjega parkirišča južno od kompleksa kaznilnice, pa tudi uporabniki storitev in različnih dejavnosti, ki potekajo v prostorih MRA in Karantene v popoldanskem času.

 

 

Vsem deležnikom je skupno, da želijo urejen, zelen in predvsem varen prostor. Vsi se zavedajo, da bi del prostora, predvsem zaradi dejavnosti, moral biti namenjen urejenim parkiriščem. Med uporabniki divjih parkirišč je zaznati strah, da ne bodo več mogli parkirati na zasebnih zemljiščih. Kot je bilo videti po popisu vozil pred novim letom, vsak dan na tem področju parkira med 150–200 vozil, med katerimi jih po oceni dve tretjini prihajata iz Maribora in bližnje okolice, ostali pa se pripeljejo iz cca. 60 km oddaljene okolice.

 

 

Mnogi, ki zaradi velikega pomanjkanja cenovno dostopnih parkirišč, parkirajo na divjih parkiriščih, bi ob zadostno urejenih in cenovno dostopnih parkiriščih lahko varno in brezskrbno parkirali. Različne ideje glede ureditve omenjen problematike, ki so bile posredovane – tudi preko spleta,  so na voljo na www.uredimoprostor.si.

 

 

Vse smiselne ideje, ki bodo pravočasno posredovane preko omenjene spletne strani, bodo vključene  v izhodiščne  predloge glede arhitekturne zasnove, ki jih bodo pripravili študenti. V marcu je načrtovana predstavitev arhitekturnih zasnov ter možnih rešitev za okolico kompleksa nekdanje kaznilnice, ki jih bodo pod mentorstvom dr. Vanje Skalicky pripravili študenti arhitekture iz Fakultete za gradbeništvo.

 

 

 

            

 

Foto: MRA

 

 

Več o projektu lahko preberete na: http://www.mra.si/urban-green-belts1.html in na www.uredimoprostor.si

 

 

Za dodatna vprašanja o projektu smo vam na voljo.

 

Borut Jurišić (MRA), projekt UGB (02/333-13-16; borut.jurisic@mra.si)

 


vodoravna delilna črta