Proračun za leto 2001
vodoravna delilna črta

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Finančni načrt  - Finančni načrt mestnih četrti in krajevnih skupnosti za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Finančni načrt  - Finančni načrt mestnih četrti in krajevnih skupnosti za leto 2002
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Načrt delovnih mest  - Načrt delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Maribor za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Načrt prodaje stanovanj
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazložitev odloka o proračunu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazložitev proračuna MOM za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Obseg sredstev za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Poraba namenskih prejemkov v letu 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Posebni del proračuna - finančni načrt odhodkov za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Program investicij Mestne občine Maribor za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Program prodaje  - Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2001
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Program prodaje  - Program prodaje občinskega stvarnega premoženja na področju poslovnih prostorov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Program prodaje stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Razporeditev ostanka sredstev  - Razporeditev predvidenega ostanka sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Seznam odredbodajalcev Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Splošni del proračuna
vodoravna delilna črta