Potrjen seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti mestnih občin
vodoravna delilna črta

 

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na 4. dopisni seji, ki je potekala 28. decembra 2017, potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN).
 
Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (št. 303-55/2017) v prednostni naložbi 4.4 je bilo objavljeno 6. oktobra 2017. Višina sofinanciranja projektov znaša do 80 % upravičenih stroškov. ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture, v skupni vrednosti 35,6 milijona EUR.
 
Predvidena vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN znaša 19,5 milijona EUR, od tega 7,3 milijona EUR za projekte v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 12,2 milijona EUR za projekte v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Vira sredstev CTN za prednostno naložbo 4.4 sta Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR; 15,6 milijona EUR) in državni proračun Republike Slovenije (RS; 3,9 milijona EUR). Mestne občine bodo za izvedbo projektov vložile 16,1 milijon EUR lastnih sredstev. ZMOS bo za preostanek sredstev ESRR in RS v tej prednostni naložbi, v vrednosti približno 6,8 milijona EUR, objavil novo povabilo k predložitvi vlog, predvidoma v roku enega leta.
 
Mestna občina Maribor je bila uspešna z obema projektoma, ki ju je prijavila, in sicer projekt Dravske kolesarske poti in kolesarskih poti, ki bodo mestne četrti in krajevne skupnosti povezovale s centrom mesta.
 
 


vodoravna delilna črta