Povabilo k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Mestno občino Maribor za obdobje 2018
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor (MO Maribor) vabi k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in/ali priložnostnih  daril ter daril zanemarljive vrednosti, ki jih potrebuje za izvajanje svojih protokolarnih aktivnosti. Cilj  MO Maribor je pridobiti nabor izvirnih, vsebinsko in oblikovno domišljenih daril 4

 

različnih cenovnih razredov, ki bodo odražala znamenitosti, kulturno dediščino, dosežke ter etnološke in kulinarične značilnosti občine in imela kot taka izrazit promocijski učinek.

 

 

 

Želimo, da darila pripovedujejo in utrjujejo značilne mariborske zgodbe in na ta način krepijo njihovo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

 

 

***

 

 

MO Maribor bo izbrala izključno darila, ki predstavljajo Maribor in občino ter poudarjajo:

 

 

-          največje znamenitosti: zgodovinske (Maribor – mesto vina in trte), arheološke (Maribor – srednjeveško mesto), arhitekturne (Glavni trg, rotovž, stolna cerkev, grad, Sodni, Vodni  in Židovski stolp, Lent, Minoritski samostan,… ), naravne (reka Drava, Piramida, Mariborski otok, Mestni park, Pohorje,… ), kulturne (prestolnica kulture, narodno gledališče, festivalsko mesto), umetniške, športne (Ljudski vrt),...

 

 

-          slovite mariborske osebnosti in njihove dosežke: General Rudolf Maister, Čevljarček, mariborski slikarji, pesniki, pisatelji, skladatelji, plesalci in drugi kulturniki, ustvarjalci, športniki …

 

 

-          štajerske kulinarične in etnološke značilnosti: hrana, pijača, jedi, recepti, zelišča, dišave …

 

 

***

 

 

Pri priložnostnih darilih in darilih zanemarljive vrednosti poudarjamo uporabnost, ki bo prednost tudi pri protokolarnih darilih.

 

 

Išče  se  izvirnost  in  sodobna  ustvarjalnost,  možne  so  replike  dediščine,  njene  sodobne interpretacije in preoblikovanja.

 

 

V primeru živilskih izdelkov je zaželeno, da embalaža učinkuje kot sestavni element darila in ima trajnejšo reprezentativno vrednost.

 


***

 

Obvezni elementi:

 

 

Zgodba: Vsa darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku: kaj darilo ponazarja, kako je povezano z Mariborom, simbolika in sporočilo darila … .

 

 

Logotip: Vsa protokolarna darila, če je možno pa tudi priložnostna in darila zanemarljive vrednosti, morajo biti opremljena z logotipom MO Maribor (dovoljeno je smiselno uporabljati samostojno grb) ki je objavljen na tej spletni povezavi. Če je v konkretnem primeru bolj primerno, je z logotipom lahko opremljena zgolj embalaža darila.

 

 

***

 

 

Darila so opredeljena po sklopih z naslednjimi zahtevami:

 

 

 

1.  PROTOKOLARNA DARILA NAJVIŠJEGA RANGA

 

(darila predsednikom držav in vlad, veleposlanikom, ministrom, vojaškim atašejem, županom, predsednikom mednarodnih organizacij ter institucij ...)

 

-          darila morajo biti unikatna (izdelana izključno za naročnika – t. j. MO Maribor);

 

-          darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

 

-          darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku;

 

-          darila morajo biti opremljena z logotipom MO Maribor;

 

-          vrednost darila: največ 40 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila in primerne embalaže, vključno s spremljajočim certifikatom v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 

 

2.  PROTOKOLARNA DARILA SREDNJEGA RANGA

 

(uradni spremljevalci delegacij in drugi gostje)

 

-          darila morajo biti unikatna (izdelana izključno za naročnika – t. j. MO Maribor);

 

-          darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno zaščitno embalažo in ne

 

prevelika, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

 

-          darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku;

 

-          darila morajo biti opremljena z logotipom MO Maribor;

 

-          vrednost darila: največ 30 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila in primerne embalaže, vključno s spremljajočim certifikatom v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 

 

3.  PRILOŽNOSTNA DARILA MANJŠE VREDNOSTI

 

(številčnejše delegacije, ekipe...)

 

-          darila naj bodo uporabna, domiselna in unikatna;

 

-          darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih

 


 

daril;

 

-          v primeru živilskih izdelkov, pri čemer se izognite mesnim ter mlečnim izdelkom, morajo darila imeti rok trajanja vsaj pol leta od nakupa darila;

 

-          darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku;

 

-          priporočamo, da so darila opremljena z logotipom MO Maribor;

 

-          vrednost darila: največ 15 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila, strošek embalaže in strošek potiska darila in/ali embalaže z logotipom MO Maribor.

 

 

 

4.  DARILA ZANEMARLJIVE VREDNOSTI

 

(promocijska darila)

 

-          darila naj bodo uporabna, domiselna in unikatna;

 

-          darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;

 

-          v primeru živilskih izdelkov, pri čemer se izognite mesnim ter mlečnim izdelkom, morajo darila imeti rok trajanja vsaj pol leta od nakupa darila;

 

-          darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku;

 

-          priporočamo, da so darila opremljena z logotipom MO Maribor;

 

-           vrednost darila: največ 8 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila, strošek embalaže in strošek potiska darila in/ali embalaže z logotipom MO Maribor.

 

 

***

 

 

Idejnih rešitev daril, katerih vrednost bo presegala vrednost, določeno za posamezen sklop, ne bomo upoštevali, kot tudi ne rešitev, ki ne predstavljajo Maribora in/ali občine ali kako drugače ne izpolnjujejo kriterijev, določenih v posameznem sklopu.

 

 

Vzorec ali prototip darila mora biti izdelan do vsebinske, likovne in tehnološke stopnje, ki zagotavlja hitro izdelavo ustreznega števila.

 

 

***

 

 

 

Vabim vas, da nam najpozneje do srede, 31. 01. 2018, pošljete skenirano potrdilo o avtorstvu izdelka (priloga 1), zgodbo darila (priloga 2), tri slike darila (priloga 3), vzorce darila (priloga 4), stroškovnik (priloga 5) in rok dobavljivosti darila na protokol@maribor.si.

 

 

 

Po tem roku bomo pregledali darila in se z izbranimi ponudniki dogovorili za individualen termin, da nam boste predstavili vzorec ali prototip vašega darila. Predstavitve daril bodo potekale v Kabinetu župana (Ulica Heroja Staneta 1, Maribor) predvidoma  zadnji teden v januarju.

 

 

Za podrobnejše informacije vam je v Kabinetu župana na voljo Simona Retelj (02/2201 -218; simona.retelj@maribor.si).

 

 

Z avtorji izbranih rešitev bomo sklenili pogodbo/naročilo o dobavi protokolarnih in/ali priložnostnih daril ter daril zanemarljive vrednosti glede na potrebe protokola MO Maribor v obdobju 2017-2018. MO Maribor si pridružuje pravico, da v kolikor ne izbere rešitev, ponovi postopek natečaja.

 

 

 

Kabinet župana

 

 

MO Maribor

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  logo jpg
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Logo pdf
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Razpis
vodoravna delilna črta