Sporočilo za javnost - Projekt Urban soil 4 Food v izvedbi Inštituta Wcycle Maribor pridobil EU sredstva - 16.10. 2017
vodoravna delilna črta

(Maribor, 16. oktober 2017) Po tem ko so mariborski svetniki marca letos podprli ustanovitev Inštituta Wcycle, mesto Maribor na področju zelenega gospodarstva od idej prehaja k dejanjem. Mestna občina Maribor je bila namreč uspešna na evropskem razpisu Urban Innovative Actions (UIA), kjer bo prejela 2,9 milijona evrov nepovratnih sredstev, s katerimi bo sofinancirala izvedbo pilotnega projekta »Urban soil 4 food«. Da gre za izjemen uspeh priča že podatek, da je bilo med 206 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav oz. njihovih mest, financiranje odobreno zgolj 16-im projektom mest. Z izvedbo bo Maribor proaktivno pristopil k reševanju upravljanja z viri. Še več, izvedba projekta pomeni enega od konkretnih korakov na nikoli končani poti strateškega razvoja mesta Maribor kot urbanega središča usmerjenega v krožno gospodarstvo, kar je danes želja in vizija vseh modernih evropskih mest. Maribor se s tem priznanjem gotovo uvršča mednje.

 

 

»Urban soil 4 food«, v dobesednem prevodu »urbana tla za hrano«, se osredotoča na področje upravljanja z zemljo kot virom. Ta se, na primer po izvedbenih gradbenih delih, ne odlaga kot odpadek, temveč se vključi v proces nadaljnje uporabe in se bogati z uporabo predelanih organskih odpadkov, ki nastajajo pri drugih, v projekt povezanih procesih. Zemlja predstavlja novo uporabno površino za vrtove na katerih se proizvaja hrana, ki se vrača v lokalno okolje kot nov resurs. Vse to pa je priložnost za ustvarjanje novih prihodkov, dodane vrednosti, novih zelenih delovnih mest, kot enih glavnih ciljev implementacije inovativnega poslovnega modela. Krog je naravnan izključno lokalno, zato bo vseh 2,9 milijonov zbranih sredstev namenjenih izključno mestu Maribor in vloženih v njegov razvoj. Projektni partnerji, ki ga bodo izvajali pa so: Mestna občina Maribor, Zavod za inovativnost in podjetništvo, E-zavod, Snaga d.d., Aktiviraj se!, Delta plan d.o.o., ZAG Ljubljana in Inštitut Wcycle Maribor.

 

 

Projekt prikazuje kako v praksi dejansko deluje inovativni poslovni model upravljanja z viri v sistemu krožnega gospodarstva, ki so ga na Inštitutu Wcycle, skupaj s 7 partnerji, razvili na podlagi lastnega znanja, zanj pa so na mestni občini Maribor postavili strateške temelje z načrtnim delom že v preteklih letih. Danes rezultate takšen pristop med drugim kaže že tudi z gradnjo sortirnice (Snaga) ter v podrobnem načrtovanju tovarne kompozitov (Nigrad), energetskega objekta na biomaso (Energetika) in obrata biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov (Snaga). Mesto z njim povezuje izhodiščne stebre za upravljanje z viri in spodbuja medsebojno sodelovanje javnih podjetji v Mariboru. »Na ravni mesta sicer že od leta 2015 sprejemamo strategije, s katerimi nakazujemo prehod v krožno gospodarstvo. Sprejeli smo Trajnostno urbano strategijo, kjer je tudi projekt Wcycle že podrobneje opredeljen, pa tudi Izvedbeni načrt za TUS. Veseli nas in ponosni smo, da je kakovost modela Wcycle prepoznala tudi mednarodna skupnost, saj se s tem projektom v Mariboru predstavlja nova zgodba, ki bo stkana iz uporabe »starih« stvari,« je povedal župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.  

 

 

Model Wcycle Maribor so kot prebojen in inovativen prepoznali tudi že na nacionalnem nivoju, saj je Maribor zanj v začetku meseca na mednarodnem dogodku 'Ljubljana Forum future of cities award 2017' prejel zmagovalno »Nagrado za najbolj inovativno dobro prakso na področju razvoja prihodnosti mest« (http://www.ljubljanaforum.org/2017/). Uvrstitev projekta med 16 najboljših na evropskem razpisu Urban Innovative Actions (UIA) pa je pomemben toliko bolj, saj s seboj prinaša tudi finančna sredstva za izvajanje.

 

 

Več o Inštitutu Wcycle:

 

 

Inštitut Wcycle danes združuje podjetja v pretežno občinski lasti (Snaga d.o.o., Energetika Maribor, d.o.o., Nigrad d.d., Mariborskih vodovod d.d. in Marprom d.o.o.), kjer z združenimi močmi sicer pripravljajo izvedbo 18-ih izhodiščno prepoznanih projektov s področja urbanega krožnega gospodarstva. Cilj je, da se realizirajo do konca leta 2020. S tem se Maribor postavlja na evropski zemljevid naprednih zelenih mest. Delo temelji na raziskavah in razvoju področja procesnih in informacijskih tehnologij ter organizacijskih postopkov.

 

Sredstva za izvedbo projekta »Urban soil 4 food« je mestna občina Maribor z partnerji projekta pridobila na podlagi uspešne prijave na EU razpis  'Urban Innovative Ations' (UIA), ki urbanim okoljem po vsej Evropi ponuja sredstva za testiranje novih in še nedokazanih rešitev, ki se ukvarjajo z urbanimi izzivi. Ti so največkrat povezani z delovnimi mesti, migracijami, demografijo, onesnaževanjem voda ter prsti in podobno. Iniciativa bo v obdobju med 2014-2020 za projekte, ki takšna vprašanja rešujejo na drzen, pogumen in inovativen način, namenila skupno 372 milijonov evrov.

 

 

Več o Inštitutu Wcycle si lahko preberete na spletni strani Wcycle, ki je nastala v okviru strokovnega posveta o krožnem gospodarstvu (http://www.wcycle-maribor.si/), več o krožnem gospodarstvu nasploh na spletni strani Fundacije Ellen Macarthur (https://www.ellenmacarthurfoundation.org), več o samem EU razpisu v okviru katerega bodo zagotovljena sredstva za piloten projekt pa na strani UIA (http://www.uia-initiative.eu/en).

 

 


vodoravna delilna črta