Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga - evropski projekt RESOLVE
vodoravna delilna črta
3.10.2017

 

 

Evropski projekt »RESOLVE - Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga« sledi cilju izmenjave dobrih praks pri aktivnostih in strategiji za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal, ki izhajajo iz prevoza blaga.

 

 

Mestna občina Maribor sodeluje v mednarodnem projektu, ki išče odgovore na izzive kako ustaviti upadanje trgovine na drobno v mestnem središču in izboljšati trajnostno mobilnost v urbanih območjih. Projekt RESOLVE vključuje 9 partnerjev iz 8 EU držav: vodilni partner Občina Roermond (Nizozemska), Univerza Erasmus Rotterdam (Nizozemska), Občina Reggio Emilia (Italija), Manchester z regijo (Združeno kraljestvo), Mestna občina Maribor (Slovenija), Regija Kronoberg (Švedska), Občina Almada (Portugalska), mesto Varšava (Poljska), Regija Moravska – Šlezija (Češka).

 

 

V letu 2017 imamo partnerji projekta priložnost spoznavati dobre prakse partnerskih mest. Strokovnjaki partnerskih mest s področja prometa so to jesen pričeli z izmenjavo dobrih praks na izobraževanjih v mestih Reggio Emilia in Almada, kjer predstavljajo dobre prakse o prometnem režimu v ožjem mestnem središču in peš conah, širjenju peš con, električnih vozilih v javnem prometu ter izboljšanju sistema potniškega prometa, sistemih park & ride in logističnih centrih v mestu.

 

 

Partnerji smo jeseni zaključili zbiranje podatkov s pomočjo anket, ki smo jih opravili med obiskovalci mestnega jedra in trgovci ter lastniki in najemniki lokalov. Podatki se bodo skozi čas trajanja projekta zbirali v treh intervalih, naslednji bo ob pripravi akcijskega načrta za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova prevoza blaga, kjer se nameni več pozornosti ureditvi dostave blaga trgovinam, podjetjem in gostinskim lokalom v mestnem središču. Zbrane informacije bodo koristile pri razumevanju dostave blaga, potovalnih navadah potrošnikov in obiskovalcev kot je način in pogostost prihoda v mestno središče, koliko časa namenijo za nakupe in kako ocenjujejo atraktivnost nakupovalnega območja v mestnem jedru. Prav tako so bile zbrane pobude in mnenja lastnikov trgovin in gostinskih lokalov o urejenosti mestnega središča. V okviru projekta se bomo ob urejanju prometa v peš coni trudili tudi za večjo atraktivnost peš cone in povečanje obiska starega mestnega jedra.

 

 

Več informacij o projektu na: https://www.interregeurope.eu/resolve/  

 

 

 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek RESOLVE
vodoravna delilna črta