MO Maribor zagotovila nove prostore Zavetišča za brezdomce Maribor
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je 7. avgusta 2017 glede na program Zavetišča za brezdomce Maribor, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo (s sofinanciranjem MO Maribor in Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podporo drugih občin), in specifikacije potreb bodočih uporabnikov zavetišča ter glede na umeščenost v okolje, kupila objekt na Šentiljski cesti 7 v Mariboru. Trenutni objekt, v katerem deluje Zavetišče za brezdomce Maribor, je že nekaj časa neprimeren za uporabnike, zato je vodstvo mariborske občine pristopilo k reševanju prostorske stiske. Mestna občina Maribor je v proračunu 2017-2018 za nakup novega objekta za nastanitev za brezdomce namenila 160.000 EUR, vendar je s pogajanji strokovne skupine, ki jo je imenoval župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec, in prodajalcem objekta dosegla nakup z opremo za 148.000 EUR.

 

Nepremičnina obsega dve parceli s skupno površino 710 m2, na kateri sta dve stavbi, ki sta bili zgrajeni leta 1905 in delno obnovljeni leta 2002, ter skupaj tvorita dobrih 400 m2 pokritih površin. V treh etažah zgradbe je 14 sob s tremi skupnimi prostori in tremi sanitarijami po posameznih etažah in še dodatno ločeno dvosobno stanovanje. Sobe so opremljene s posteljami, pisalnimi mizami in omarami. Objekt se bo v prihodnjih tednih še nekoliko preuredil in prilagodil za namene uporabnikov, ki so starejši. Prav tako se bo v nekaterih prostorih uredila višinska izravnava tal ter postavile ograje, da bi preprečili morebitne padce. Urejen bo tudi skupni dnevni prostor, sprejemna pisarna in pisarna za zaposlene, v tem tednu pa se je že pričelo urejanje okolice hiše.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta