Evropski teden mobilnosti 2017
vodoravna delilna črta

Evropski teden mobilnosti bo letos potekal med 16. in 22. septembrom. Dan brez avtomobila bo v petek, 22. septembra, ko bo  MO Maribor omogočila brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na vseh linijah.

Slogan »Združimo moči, delimo si prevoz« povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in hkrati ogljični odtis. Tudi letos Mestna občina Maribor sodeluje v mednarodni akciji Evropski teden mobilnosti (ETM), letošnja tema ETM pa sovpada z vizijo MO Maribor, saj so se v tem letu naredili pomembni premiki skladni s konceptom trajnostne mobilnosti. Tako se tudi v Mariboru postopno uvaja koncept souporabe električnih vozil. Cilj projekta je zmanjšati število lastniških vozil na cesti in tako prispevati k boljši kakovosti zraka, zmanjšati gnečo, hrup in škodljive izpuste.

Tudi letos bo na dan brez avtomobila, 22. septembra, s strani Mestne občine Maribor omogočen brezplačen prevoz z vsemi mestnimi avtobusi na vseh linijah.

 

Mestna občina Maribor v mednarodni akciji Evropski teden mobilnosti sodeluje že od leta 2002, skladno z vizijami ETM in sprejetimi prometnimi in trajnostnimi stratwgijami se nadaljujejo  ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti v mestu in s tem prispeva k umirjanju trenda uporabe motornih vozil za premagovanje razdalj v mestu. Aktivnosti ukrepov, ki predstavljajo tako infrastrukturne kot vsebinske ukrepe, so usmerjene v izboljšanje prometa kolesarjev in pešcev, javnega potniškega prometa ter odgovorne in racionalne rabe osebnih in tovornih vozil. Vse oblike prometa namreč predstavljajo zaokroženo celoto in se morajo med seboj usklajevati.

 

 

 

Mestna občina Maribor sledi Celostni prometni strategiji, ki jo je sprejela in potrdila med prvimi slovenskimi občinami. Tako so bilo v zadnjem letu na področju prometa in mobilnosti izvedeni naslednji projekti:

 

-          začetek in postopno uvajanje souporabe vozil,

-          uvedba novih avtobusnih linij,

-          pomladitev avtobusnega voznega parka,

-          uvedba ugodnejših pogojev nakupa dovolilnic za parkiranje električnih avtomobilov,

-          nakup manjšega električnega vozila, ki bo v coni za pešce brezplačno prevažal potnike.  

 

 

V okviru projektov CTN – TUS bo Mestna občina Maribor uredila Dravsko kolesarsko pot (na območju občine), prav tako pa bo povezala manjkajoče kolesarske povezave z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi.

 

Tokrat bomo Evropski teden mobilnosti pričeli že v soboto z izletom Na kratko pot do dobrot, nadaljevali pa ga bomo v nedeljo z dogodkom ZZrolano mesto, ki bo v primeru dežja prestavljen na prihodnjo nedeljo, 24. septembra. Med tednom se bodo na različnih lokacijah zvrstili številni dogodki, ki jih lahko najdete v programu na spletni strani ali v priponki. Teden bomo zaključili z dnevom brez avtomobila, ko bodo brezplačni vsi mestni avtobusi na vseh linijah, hkrati pa bo potekala tudi akcija  Drugače na pot – v šolo s kolesom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM.

 

 

Podroben program Evropskega tedna mobilnosti je objavljen na spletni strani:

http://okolje.maribor.si:81/okolje/okoljski-dnevi/evropski-teden-mobilnosti/

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta