SUŠA - PODALJŠAN ROK - Poziv za zbiranje vlog o ocenjevanju škode po suši
vodoravna delilna črta

 

Rok za prijavo škode zaradi posledic suše je podaljšan do 8. 9. 2017. 

 

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), z dne 17. 8. 2017, Mestna občina Maribor zbira vloge o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.
 
Vloge – Obrazec 2 »Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči«, lahko dobite vsak delovnik v sprejemni pisarni ali na spletni strani občine.
 
Vloga - Obrazec 2 mora biti podpisan s strani oškodovanca in obvezno vsebovati podatke:
-  Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
-  Davčna številka nosilca
-  Naslov nosilca
-  KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 15. 7. 2017, ni upravičen do državne pomoči.
-  GERK – številka
-  VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur (objava na spletu in v sprejemni pisarni občine)
-  POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
-  POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.
-  Prosimo vas, da napišete telefonsko številko.
 
Vloge – Obrazec 2 lahko oddate vsak delovnik v sprejemni pisarni občine, oz. pošljete na naslov Mestna občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, najkasneje do 31. 8. 2017.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazec
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Vrsta kulture in šifra
vodoravna delilna črta