MO Maribor oddala kandidaturo za naziv - Maribor - Evropsko mesto športa 2018 - 16.8.2017
vodoravna delilna črta

MO Maribor je v sodelovanju s Športno zvezo Maribor, Športnimi objekti Maribor, Zavodom za turizem Maribor – Pohorje in javnim podjetjem Marprom, oddala prijavo za kandidaturo za naziv Maribor – Evropsko mesto športa 2018. S pridobitvijo naziva in aktivnostmi, ki bi jih izvedli v letu 2018, pričakujemo povečanje zanimanja za športno vadbo med občani, promocije aktivnega načina življenja in promocije Maribora kot športno turistične destinacije.

 (Maribor, julij 2017) MO Maribor skupaj z omenjeni partnerji zadnja leta namenja veliko pozornosti v vlaganje v športno infrastrukturo, promociji športnega turizma ter podpori pri pridobivanju tujih športnih ekip na poletne priprave oziroma organizaciji evropskih in svetovnih prvenstev. Prav tako MO Maribor vsako leto sofinancira raznolike športne programe in vadbe športnih društev in zvez, Športni objekti pa zagotavljajo nemoteno vadbo v raznolikih športnih objektih. Maribor je znan po vrhunskih športnih ekipah in športnikih, ki so s svojimi uspehi dosegli vrhunske rezultate in veliko pripomogli pri promociji Maribora kot mesta, kjer so pogoji za odlično športno vadbo. Vsled temu in drugim prednostim, ki jih imamo kot mesto športa, se je MO Maribor odločila, da kandidira za naziv Maribor – Evropsko mesto športa 2018, pri čemer želi slediti naslednjim ciljem: povečati promocijo Maribora kot destinacije za športni turizem; povečati število tujih obiskovalcev športnih prireditev; povečati obiskanost športnih prireditev v mestu; povečati število aktivnih prebivalcev mesta; povečati uporabo javne športne infrastrukture in povečati število gostovanj domačih in tujih klubskih ekip, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanj, gostovanj ter prvenstev.

Naziv vsako leto podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES EUROPE), ki omogoča kandidaturo za naziv v treh kategorijah, in sicer prestolnica športa, mesto športa ali skupnost športa. MO Maribor pade pod kriterij mesto športa (kriterij je število prebivalcev). Pridobivanje kandidature poteka v več korakih, ključni korak je oddaja kandidature za naziv, ki mora vključevati opis športne infrastrukture v mestu, način izvajanja programov športa, opis strategije razvoja športa, delo z invalidi na področju športa, športni turizem, športni dogodki in predlog programa v letu pridobitve naziva ter dodatne prednosti, ki se navezujejo na zagotavljanje športne vadbe vsem občanom.

 

Naslednji korak pri prijavi je skrben pregled športne infrastrukture in pogojev za športne aktivnosti s strani članov komisije ACES EUROPE, ki si bodo med 24. in 26. avgustom ogledali športno infrastrukturo in katerim bomo skozi predstavitev predstavili kandidaturo za naziv. Obisk se bo zaključil z novinarsko konferenco. Uradna razglasitev zmagovalca za naziv bo 6. decembra v EU parlamentu v Bruslju na osrednjem večernem dogodku ob najavi kandidature, kamor bomo, v primeru pridobitve naziva, povabljeni skupaj z ostalimi mesti, ki kandidirajo za naziv evropsko mesto športa, evropska prestolnica športa in evropska športna skupnost. V vmesnem času bomo skupaj s pridruženimi partnerji pripravili podroben program športnih dogodkov v letu 2018 in promocijo kandidature doma in v tujini. K sodelovanju bomo povabili športna društva, zveze, organizatorje športnih prireditev in izobraževanj ter vse ostale zainteresirane občane, da bi s skupnim sodelovanjem morebitni pridobljen naziv karseda maksimalno izkoristili.

Sam naziv ne prinaša finančnih prihodkov s strani organizacije, ki podeljuje naziv, omogoča pa, da kot evropsko mesto športa dosežemo zastavljene cilje skozi promocijo športne vadbe in športnega turizma doma in v tujini.

Več informacij se nahaja v priloženem dokumentu - kandidaturi.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LOGO ECS 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prijava ECS 2018
vodoravna delilna črta