Prebujanje spečega velikana: TRAJNOSTNA REGENERACIJA OBJEKTA KPD
vodoravna delilna črta

V sredo, 21. junija 2017, je na platoju pred severnim krakom KPD potekal promocijsko kulturni dogodek z odprtjem razstave študentskega projekta magistrskega programa arhitekture »Prebujanje spečega velikana: Trajnostna regeneracija objekta KPD«.
Obiskovalce in udeležence sta nagovorila župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec in dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Miroslav Premrov.
Obiskovalci so si po predstavitvi projekta URBACT III 2nd Chance in zgodovini objekta KPD, lahko ogledali razstavo študentskega projekta pod vodstvom izr. prof. dr. Metke Sitar in mentorja Wernerja Nussmuellerja iz Gradca.
Po ogledu razstave v pritličju severnega kraka KPD so si obiskovalci lahko ogledali tudi depoje tehnične kulturne dediščine, ki jih ima v teh prostorih Muzej narodne osvoboditve Maribor.


vodoravna delilna črta