Podelitev priznanj za inovacijo Podravja 2017
vodoravna delilna črta

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica s projektom »Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji« zasleduje cilj projekta, kot je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

 

 

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

 

 

 -           inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  

 

 

proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

 

 

-           inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke,

 

 

postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve)

 

 

ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti

 

 

novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

 

 

-           inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

 

 

-           inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih

 

 

tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

 

 

Pojem »mehke inovacije« (ang; soft innovation), ki ga je v ranih devetdesetih skoval harvardski profesor Joseph Nye daje v inovativno ospredje kulturo, vrednote, blagovne znamke, izobraževanje, zeleno gospodarstvo, družbeno odgovorne posameznike ter odprto in trajnostno orientirano družbo. Po Kavčiču mehke inovacije predstavljajo ustvarjalni vložek inovatorjev, ki vpliva na čutila uporabnikov inovacije (razviti novo propagandno akcijo, nov CD, itd); ne gre toliko za produkte, kot za storitve. Kljub navedenemu so mehke inovacije prisotne tudi v drugih dejavnostih, tistih, kjer gre predvsem za nove variante izdelkov in za proizvodne inovacije. Zato je včasih težko ločiti, kaj je mehka inovacija in kaj funkcionalna.

 

 

In kaj je tema te inovacije?

 

 

Zloraba starejših je opredeljena kot vsako dejanje, ki povzroči škodo starejši osebi. Teža takega nedopustnega dejanja je še toliko večja, če ga izvaja nekdo, ki ga zlorabljena oseba pozna in mu zaupa, kot na primer družinski član ali prijatelj. Zloraba se lahko manifestira v različnih pojavnih oblikah. Lahko je fizična, psihična, socialna, finančna, spolna. Zlorabe in nasilja nad starejšimi ljudmi so mnogokrat spregledane ali pa obravnavane kot problem, o katerem se ne govori.

 

 

Predlagana rešitev vzpostavitve info TOČKE INPEA v okviru Alma mater Europaea - ECM je novost z uporabno vrednostjo kot korak bliže standardom obravnave starejših, ki že veljajo drugod po svetu. Zaživela je na pobudo nacionalnega predstavnika INPEA za Slovenijo in predsednika Zveze Slovenska unija pacientov (krajše; Zveza SUP), Boruta Ambrožiča ml.. Alma Mater Europaea - ECM velik del izobraževalnega in raziskovalnega dela posveča starejšim v okviru Fakultete za socialno gerontologijo na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija.

 

 

Alma Mater Europaea - ECM je kot izobraževalna ustanova že ubrala prve korake na področju socialne gerontologije, ki se ne samo na akademski ravni, pač pa tudi na praktični ravni posveča iskanju odgovorov na vprašanja starajoče se družbe.

 

 

Mednarodno združenje za preprečevanje nasilja nad starejšimi (Intenational Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) na podlagi mednarodnega sodelovanja, stremi k izboljšanju družbene sposobnosti prepoznavanja in odzivanja na neprimerno ravnanje s starejšimi osebami v kakršnih koli okoliščinah, zato da bodo kasnejša leta življenja brez nasilja, zlorab, zapostavljanja in izkoriščanja. INPEA deluje kot nevladna organizacija (NVO) s posebnim svetovalnim statusom z Ekonomskim in socialnim svetom Združenih Narodov (od leta 2003), Oddelkom za ekonomska in socialna vprašanja (DESA) in je priključena k Oddelku ZN za javno informiranje (DPI).

 

 

Organizacijsko – informacijska inovacija, ki spada v kategorijo t. i  mehkih inovacij »iT – inovativne TIRNICE – INFO TOČKA INPEA«, spodbuja vedenje posameznikov v povezavi z informacijskimi viri in kanali, ki nastane kot posledica informacijske potrebe in vključuje pasivno in aktivno iskanje informacij in njihovo uporabo (povzeto po Vilar, 2005).

 

 

Interdisciplinarno ekipo, ki je prijavila inovacijo so sestavljali: Borut Ambrožič, nacionalni predstavnik INPEA za Slovenijo in pobudnik vzpostavitve info točke, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, IRDO, (so)pobudnik nastale projektne inovacije, podpira interdisciplinarnost in heterogenost inovacije oz. prenos teorije sistemov in inovacij v praktično izvedbo inovacije, prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM, dr. Goran Gumze, vodja mednarodne pisarne Alma Mater Europaea – ECM, prof. ddr. Mara Ovsenik, predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Alma Mater Europaea – ECM. (so)pobudnik nastale projektne inovacije, podpira interdisciplinarnost in heterogenost inovacije oz. prenos teorije sistemov in inovacij v praktično izvedbo inovacije.

 

 

»iT – inovativne TIRNICE – INFO TOČKA INPEA« družbeno odgovorno povezuje zasebni visokošolski zavod (Alma Mater Europaea – ECM), mednarodno nevladno organizacijo (Intenational Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) in lokalno skupnost (MO Maribor) z namenom iskati odgovore na izzive starajoče se ali dolgožive družbe. MO Maribor ima okoli 93.000 prebivalcev, od tega okoli 50 % v starostni kategoriji 65 plus; k Mariboru gravitira vsaj še 100.000 občanov sosednjih občin, ki so nekoč bil deli mariborske.

 

 

Od konkurentov je inovacija »iT – inovativne TIRNICE – INFO TOČKA INPEA« boljša, ker družbeno odgovorno povezuje javno, zasebno in nevladno stran, na akademski ravni pa prepoznava socialno gerontologijo, kot inovativno študijsko smer, ki se posveča problematiki starajočega se prebivalstva. Pričakujemo, da se bo zaradi izvedenega programa vednost starostne generacije 65 plus o njihovih pravicah in dolžnostih povečala vsaj za 30%.

 

 

Točka je že v uporabi in je javna. Uporabniki kot starejši imajo več možnosti za varno počutje in dviga kakovosti življenja. Zaradi lažje dostopnosti točke v peš coni MO Maribor je informacija dostopna vsem mimoidočim.

Letošnja prejemnika bronastega priznanja za inovacije v podravski regiji za mehko inovacijo "IT - inovativne TIRNICE - INFO TOČKA INPEA" pa sta Borut Ambrožič in Lilijana Zorko.

 

 

 

  Več o samih inovacijah in prejemnikih priznanj najdete na sledeči povezavi: https://www.stajerskagz.si/prejemniki-priznanj-za-najboljse-inovacije-in-zahval-za-prispevek-na-podrocju-inovativnosti-podravske-regije-2017/

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  vabilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  vabilo
vodoravna delilna črta