Župan MOM sprejel župana občine Center Sarajevo
vodoravna delilna črta

 

 

Mesto Maribor je v mesecu maju obiskal župan Centra Sarajevo, prof. dr. Nedžad Ajnadžić, ki ga je sprejel tudi župan dr. Andrej Fištravec. Prof. dr. Nenžad Ajnadžić je s svojo ekipo prišel v mesto Maribor saj so se želeli seznaniti o možnostih skupnega sodelovanja pri mednarodnih projektih, pri čemer so jih predvsem zanimali projekti sofinancirani iz evropskih skladov pri katerih ima MO Maribor precej izkušenj. Prav tako je župan Sarajeva izrazil interes za pobratenje z mestom Maribor, kjer bi obema mestoma olajšalo možnosti medsebojnega in mednarodnega sodelovanja.

 

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je poudaril, da smo odprti za pobratenje in z veseljem sprejema interes pobratenja z mestom Sarajevo in ponudil pomoč naše administracije, kot tudi Službe za razvojne projekte in investicije (Projektna pisarna), ki je pripravljena za izmenjavo primerov dobre prakse.

 

V nadaljevanju pogovora je župan MO Maribor predstavil aktualne mariborske projekte, kot je projekt najsodobnejše avtomatske sortirnice za odpadke, ki sovpada s konceptom krožnega gospodarstva, naprednim evropskim konceptom katerega zagovornik je tudi slovenski komisar Janez Potočnik. Mesto Maribor je pri tem konceptu med vodilnimi mesti v Evropi, ki ta projekt že uvaja v življenje. Župana sta izmenjala tudi interese na drugih področjih, kot je kultura, kjer je bil interes za skupno sodelovanje na področju opere in baleta ter interes za izmenjavo študentov strokovnih šol in fakultet.

 

Sklep sestanka je obojestranska zainteresiranost na področju evropskih projektov, kot tudi izmenjava izkušen in medsebojna pomoč.

 


vodoravna delilna črta