Prostovoljna delovna akcija odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst
vodoravna delilna črta

 

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom RS za varstvo narave v soboto, 20. 5. 2017 organiziral prostovoljno delovno akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka. Akciji se je pridružila tudi Iniciativa Mestni zbor – SČS Center in Ivan Cankar, ki je med krajani razširila glas o akciji. Delo je opravljalo 12 udeležencev. Na začetku je podžupan mag. Zdravko Luketič pozdravil udeležence. Sledilo je nekaj pomembnih informacij strokovnjakov o invazivnih tujerodnih vrstah in napotkov v zvezi z načini odstranjevanja. Več informacij pa najdete v priloženem sporočilu za javnost.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Tujerodne invazivne rastlinske vrste
vodoravna delilna črta