Zapore cest v Mariboru - maj 2017
vodoravna delilna črta

 

Aktualne zapore cest, ki so že v veljavi:
 
  • zaradi obrezovanja dreves se dovoli delna zapora vozišča Trubarjeve ulice na odseku do Mladinske ulice do Kamniške ulice do vključno 31.05.2017,
  • zaradi sanacije vozišča se dovoli popolna zapora vozišča Mladinske ulice na odseku od št. 32 do Strossmayerjeve ulice in Vilharjeve ulice v križišču z Mladinsko ulico do vključno 26.05.2017
Izvajalec del je Nigrad d.d..
 
  • zaradi nedokončanih del pri »Izgradnji plinovoda Na Podrtem« se še naprej dovoli zapora vozišča ulice Na Podrtem na odseku od Panonske ulice do Ulice Borcev – polovična zapora na odseku od profila A10 do profila A31, popolna zapora na odseku od profila A10 do profila A1 do vključno 31.05.2017.
 
Izvajalec del je GMW d.o.o..
 
Mariborskemu vodovodu se zaradi zamenjave vodovoda dovoli do vključno 13.06.2017:
Popolna zapora:
vozišča Mirne ulice od Walischeve ulice do konca (slepa cesta),
vzhodnega pločnika Walischeve ulice v križišču z Mirno ulico.
 
Polovična zapora vozišča Walischeve ulice v križišču z Mirno ulico.
 
Načrtovane zapore cest so:
 
  • zaradi obnove vozišča se dovoli popolna zapora vozišča Kamniške grabe v dolžini 430 m (JP 742811) v času od 22.05.2017 do vključno 20.06.2017.
 
Izvajalec del je Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o..
 
  • zaradi sanacije vozišča se dovoli popolna zapora vozišča Razlagove ulice na odseku od Cankarjeve ulice do Kersnikove ulice v času od 22.05.2017 do vključno 02.06.2017,
  • zaradi odstranitve dela plinskega voda, dovoli popolna zapora vozišča in kolesarske steze Žitne ulice v križišču z Ulico Pariške komune in zapora dela severnega parkirišča Žitne ulice za križiščem z Žolgarjevo ulico (cca. 3 PM) v času od 23.05.2017 do vključno 02.06.2017,
  • zaradi sanacije vozišča se dovoli popolna zapora vozišča v križišču Betnavska cesta - Knafelčeva ulica - Pasteurjeva ulica v času od 22.05.2017 do vključno 02.06.2017.
  •  
Izvajalec del je Nigrad d.d..

 


vodoravna delilna črta