Uvodno srečanje lokalne inovacijsko svetovalne skupine v okviru EU projekta NewGenerationSkills
vodoravna delilna črta

 

 

V prostorih Tkalke je danes, 10.5.2017 od 9. do 12. ure potekalo uvodno srečanje Lokalne Inovacijsko Svetovalne Skupine v okviru EU projekta NewGenerationSkills. Na srečanju sta partnerja v projektu, Mestna občina Maribor in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, predstavnikom ključnih deležnikov s področja družbenega inoviranja in zaposlovanja mladih v MOM, predstavila projekt ter jih povabila k njegovemu soustvarjanju.

 Projekt je bil pridobljen z namenom krepitve potenciala mladih in iskanja učinkovitih rešitev, ki bodo mlade talente opremile z ustreznimi kompetencami za reševanje lokalnih izzivov, generiranje novih družbeno inovativnih idej in posledično razvoj tržnih produktov za vstop na samostojno, varno in odgovorno pot podjetništva in socialnega podjetništva, ki predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnosten  razvoj lokalnega okolja.

  

Z  mednarodnim projektom  NewGenerationSkills želimo:   

          vzpostaviti  nove načine povezovanja/ sodelovanja ključnih akterjev štiri-spiralne mreže (quadruple-helix ),   

          izboljšati lokalni/regionalni okvir družbenega inoviranja,  

          vzpostaviti lokalni/regionalni Družbeno Inovacijski Laboratorij,  

          oblikovati in preizkusiti  celovit program, ki bo mladim omogočali podporo pri razvoju, rasti in realizaciji podjetniških in socialnopodjetniških podjemov (učenje, coaching, mentorstvo, mreženje, prostori).  

 

 

Projekt je sofinanciran v okviru programa InterregDanubeTransnationalProgramme,  Prioriteta 1: Inovativna in družbeno odgovorna regija Podonavje, Specifični cilj 1.2. Vodilni partner projekta je 11. okrožje Budimpešte – Ujbuda, Madžarska.

 

 

 


vodoravna delilna črta