Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju MO Maribor
vodoravna delilna črta

 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 26. seji mestnega sveta sprejel sklep s katerim je v MO Maribor vdel brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem avtobusnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno potrdilo in/ali izkaznico, izdano od MO Maribor ter njen (en) spremljevalec.

Upravičenec do potrdila in/ali izkaznice je:

1.   Oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor.
2.   oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
3.   Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
4.   oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
5.   zmerno, težje in težko duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
6.   slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
7.   mladoletnim osebam, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
8.   oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;
9.   gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.
 
Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice je v priponki. Izpolnjene vloge s prilogami se oddajo na sedežu MOM v vložišču, soba št. 14 v času uradnih ur, ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  VLOGA
vodoravna delilna črta