Delavnica in strokovni posvet na temo trajnostne mobilnosti ter oživljanja starega mestnega jedra
vodoravna delilna črta

 

 Mestna občina Maribor je v sodelovanju s partnerskimi mesti EU v letu 2016 pridobila sredstva za evropski projekt RESOLVE, ki ga sofinancira program INTERREG EUROPE. Evropski projekt "RESOLVE" - Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga sledi cilju izmenjave dobrih praks pri politikah in aktivnostih za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževanj, ki izhajajo iz prevoza blaga. Projekt je osredotočen na dva pomembna izziva v evropskih mestih: upadanje trgovine na drobno in povečevanje potrebe po izvajanju aktivnosti za trajnostno mobilnost v urbanih območjih. 

   

 

 

V okviru projekta se bo v Mariboru izdelal Akcijski načrt za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova prevoza blaga v mestnem središču mesta in nadgradila Celostna prometna strategija mesta Maribor, kjer se nameni več pozornosti ureditvi dostave blaga trgovinam, podjetjem ter gostinskim lokalom v mestnem središču.V dneh od 10. do 11. aprila 2017 so se tako v Mariboru zbrali strokovnjaki iz partnerskih mest in iz Slovenije, ki so skupaj iskali možne ukrepe za urejanje prometnega režima v mestnem središču in peš coni. V okviru dogodka je bila organizirana tudi delavnica s tujimi in našimi prometnimi strokovnjaki. Prvi dan so se tuji strokovnjaki spoznavali z našim prometnim režimom in utripom v mestnem središču. Drugi dan je sledila razprava in predstavitev možnih rešitev. Dogodka sta se udeležila tudi župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec in podžupan MO Maribor Saša Pelko.

 


vodoravna delilna črta