Pitna voda v Mestni občini Maribor je varna
vodoravna delilna črta

 

 Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod d.d., tudi v letu 2016, tako kot vsa leta do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HAACAP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih. Izvajanje notranjega nadzora se ej vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/2004, 35/2004, 26/2006, 25/2009 IN 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2016 odvzetih 2.241 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 97 za kemijska. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2016 mikrobiološko neskladnih 5,35% vzorcev. Kemijsko neskladnega vzorca ni bilo zabeleženega.

 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani  http://www.mb-vodovod.si.

 

Pitno vodo, ki jo je v letu 2016 dobavljal Mariborski vodovod za Mestno občino Maribor, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.


vodoravna delilna črta