Dodatnih pet novih, ekološko prijaznejših, avtobusov pomladilo vozni park MJPP
vodoravna delilna črta

 

 

Meseca julija 2015 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Celostno prometno strategijo mesta Maribor. S privlačnim potniškim prometom, mrežo varnih kolesarskih poti in dobrih poti za pešce stremimo k temu, da bi Maribor postal zgled dobro organiziranega mesta, ki razvija koncepte trajnostne mobilnosti v mestu. Med pomembni segmenti je tudi posodobitev voznega parka javnega mestnega potniškega prometa, in sicer z izbiro nizkopodnih in nizkoemisijskih avtobusov. Od leta 2014, ko smo se prvič prijavili na možnost pridobitve nepovratnih finančnih sredstev s strani Slovenskega okoljskega sklada (EKO SKLAD), smo do danes uspeli nabaviti 21 novih avtobusov, vsi so okolju prijazni, emisijskega razreda EURO 6, pet od teh poganja CNG, ostali so na dizelsko gorivo. Javno naročilo za nakup petih novih vozil emisijskega razreda EURO VI s pogonom na dizelsko gorivo je bilo izvedeno v letu 2016. Gre za avtobuse IVECO CROSSWAY LE 12 m EURO 6, ki smo jih naročili s pomočjo sredstev EKO SKLADA v višini 80 %. Posebnost le-teh je dodatna oprema, in sicer so vsi avtobusi opremljeni z brezžično internetno povezavo, povsem novim govornim napovednikom avtobusnih postajališč, novim sistemom napovedovanja postajališč preko TFT video monitorjev, v času poletne sezone na Pohorju pa bodo opremljeni tudi z nosilci za kolesa (vozili bodo na liniji 6 – Vzpenjača), ki bodo vsem uporabnikom Bike parka nudil dodatno možnost prevoza pod Pohorje. Avtobusi so predali v mestni promet podjetju Marprom in bodo vozili na liniji 6 »Vzpenjača« in 4 »Limbuš«, po potrebi pa tudi na drugih linijah. Tako župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec kor direktor Marproma Bernard Majhenič sta izrazila izredno veselje, da je mesto Maribor od sedaj bogatejše za kar šest okolju prijaznejši in varnejših avtobusov. Posebnost pri teh avtobusih pa je, ob ekološki prednosti, tudi ta, da imajo nosilce, ki bo uporabnikom Bike Parka omogočala prevoz koles pod Pohorje.

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta