Vabilo - Predstavitev dolgoročne strategije upravljanja Mariborskega letališča, poslovno vizijo in multiplikativne učinke - 2.3.2017
vodoravna delilna črta

 

 

Spoštovani, ena od prvih prioritet tako župana dr. Andreja Fištravca, kakor tudi občine v skladu z njenimi pristojnostmi je aktivno vzpostavljanje stimulativnega in prijaznega poslovnega okolja za realizacijo poslovnih projektov pod skupnim imenom Invest in Maribor. Mestna občina Maribor že tri leta intenzivno tke poslovne vezi z različnimi državami pri čemer se je največji rezultat sodelovanja pokazal z investitorji iz Kitajske, Rusije, Belorusije in držav v Evropi.

 

 

Kot veste je bilo podjetje Aerodrom Maribor d.o.o., katerega lastniki so nedavno postali kanadsko - nizozemski vlagatelji, uspešno na razpisu za dodelitev dolgoročne (15-letne in z možnostjo podaljšanja za dodatnih 5 let) koncesije o oddaji nepremičnine in opreme, ki predstavlja stvarno premoženje Republike Slovenije na Letališču Edvarda Rusjana Maribor. Podjetje Aerodrom Maribor je z novo lastniško strukturo dobilo tudi velike možnosti ter potencial razvoja in vlaganja v Mariborsko letališče.

 

 

Z željo, da vam predstavimo dolgoročno strategijo upravljanja Mariborskega letališča, poslovno vizijo in multiplikativne učinke, ki jih bo le-to imelo na Mestno občino Maribor, okoliške občine, glavne turistične točke v Sloveniji, slovenske gospodarske centre, celotno vzhodnoslovensko regijo, v mednarodno okolje in mednarodno turistično okolje, vas v četrtek, 2. marca 2017, ob 16.30. uri vabimo v Kazinsko dvorano Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Slovenska ulica 27, kjer vam bosta župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec skupaj s Pang Siu Yinom, direktorjem podjetja SHS Aviation zračni promet d.o.o., ki se tokrat prvič predstavlja mariborski javnosti, predstavila projekt. Pri predstavitvi bo sodeloval tudi direktor podjetja EXPO BIRO Rado Vračko, ki je uspešno mariborsko podjetje in bo predstavil svojo vizijo ter prednosti, ki jih vidi z novimi lastniki mariborskega letališča.

 

 

Vljudno vabljeni!


vodoravna delilna črta